Všichni se smějeme pověrám, ale skoro všichni jsme pověrčiví.


Tak schválně, kdo z vás přejde klidně hranatý kanál? A to jsou i tací, kteří jsou schopni ho pak i třikrát obejít proti směru hodinových ručiček. Nejde přitom o nic jiného než o zakódovaný model zrušení kletby, či tzv. „odříkání“. Ovšem v moderní podobě. Přitom pověra s hranatým kanálem má poměrně zajímavou historii.

Původ pochází od kamenů, které vedly často přes bažiny. Po nich bylo možno projít, pokud člověk dobře znal cestu. Po větších deštích ale nebyly ostatní již vidět. Poslední kámen byl tedy také často poslední šancí se ještě bezpečně vrátit. Někdy byl ale na podmáčeném podloží takový krok na kámen i tím posledním. Pokud se člověk nepropadl, musel se otočit a doufat, že bude mít tolik štěstí i cestou zpět.

 

Zaklepávání

Třikrát klepat nás ve skutečnosti naučili druidové. Tito moudří muži byli keltskými kněžími a ovládali druh magie, která je jednou z nečistších magických nauk vůbec. Staví na znalosti přírodních zákonů, souvztažnosti živých organismů a neživých předmětů, na prolínání času a také jeho pružnosti, na zákonech zrcadlení a podobně. Učí pokoře k přírodě i Zemi a ctí všechny formy života.

Keltové uctívali mnoho bohů. Posvátným stromem jim byl dub. Pokud chtěli cokoli uchovat a nepsali to rituálně runami, pak to vyslovili a zaklepali právě na dub. Jejich bohové slovo a klepání slyšeli a pomohli věc uchovat v nezměněném stavu. Naše klepání na zuby, na hlavu a kdoví, na co ještě již tedy pramení jen z neznalosti pravého účelu.

 

Je 13 nešťastná?

Není. Je jen nesmírně zajímavá a vždy velice významná.

Všimněme si ale, že bez dvanáctky, která je číslem karmickým, není třináctka prakticky ničím. Ne tedy číslo 13, ale raději 12+1. Nevěříte?

o
Ve starověku byl po dvanácti letech vlády, na začátku třináctého roku, vždy rituálně zabit král.
o
Tarotová karta „smrt“ má číslo třináct, i když smrt v Tarotu smrt fyzickou neznamená. Jde o zakončení nějakého procesu či něco, co se stane náhle, nebo náhle skončí. A to nemusí být pokaždé negativní. Dvanáctku má viselec jako symbol konečné oběti.
o Dvanáct
je planet zvěrokruhu a třinácté je Slunce. Také symbol uzavření.
o Dvanáct
bylo apoštolů a uprostřed nich Ježíš. Ježíš je zde tedy stejně třináctým jako prvním.
o
Hebrejsky se třináct řekne Echat, přičemž numerická hodnota, sečteme-li čísla, která symbolizují v hebrejštině každé písmeno, je také třináct. Alef=1, Chet=8, Dalet=4, což je hodně zajímavé. Slovo i jeho numerická hodnota mají v tomhle případě stejný význam.
o
Máme dvanáct měsíců, ale třináct úplňků.
o Dvanáct
bylo Heraklových (Herkules) úkolů. Třináctý pak je on sám a jeho prozření.
o
Z Bible víme, že Jakub měl dvanáct synů, ze kterých povstalo dvanáct izraelských kmenů. Dovršením je sám Jakub jako třináctý.
o Dvanáct
je proroků. Třináctým je Mesiáš.
o
Stále Bible a Janovo zjevení apokalypsy – tady má žena dvanáct hvězd nad hlavou. Třináctou je ona sama.
o
Josef měl dvanáct bratrů. Tím třináctým je zase on sám.
o
U kulatého stolu krále Artuše usedá dvanáct mužů. Stůl je rozdělen na dvanáct výsečí a třináctým je Záhubný stolec. Zde by mohl usednout jen ten, kdo by našel Svatý Grál.
Také keltský rostlinný lunární kalendář zná břízu, jeřáb, jasan, olši, vrbu, hloh, dub, cesmínu, lísku, ostružinu, břečťan, rákos a černý bez. Tedy třináct bylin.

 
Číslo třináct je vlastně spíše zakončením. Když se teď zamyslíme, musí to být spíše dvanáctka, co je tím náročnějším prožitkem. A to také je. O tom, jak zajímavé je číslo 12, 21 a 3, si na ženě-in také povíme.

 

Další zajímavé pověry

o Vlaštovky létáním nízko předpovídají déšť. Ano, protože jedí hmyz, který klesající tlak tlačí blíž k zemi.

o Netopýří krví omyté oči pak vidí ve tmě.

o Čarodějnice pijí netopýří krev, aby mohly létat.

o Vyschlý netopýr chrání před zraněním. Chudáci netopýři. Ještě že jsou dnes zákonem chránění.

      o Projít pod žebříkem přinese smůlu. Dříve se věřilo, že nejen pod žebříkem, ale všude tam, kde se dřevo opře a vznikne úhel, tak tam se usídlí zlí duchové. Ti pak tomu, kdo zde projde, skočí na záda. Postižený se musí třikrát rychle zatočit a uskočit. Duch se zamotá a spadne.

 

Reklama