Málokteré životní období je opředeno tolika pověrami jako těhotenství a porod. Pověra je falešná, nepodložená víra v neskutečné souvislosti mezi různými jevy. Od náboženské víry se pověra liší tím, že není součástí náboženského systému. Je pravděpodobné, že těhotná žena má větší sklon k pověrčivosti než za normálních okolností.

V minulosti byly pověry způsobem, kterým lidé chtěli vysvětlit nevysvětlitelné. Dnešní stav našeho poznání řadu vysvětlovaných záhad pověrami dokonale objasňuje. Proto víra ve „shlídnutí“, „uřknutí“, „očarování“ a „znamení“ ztrácí rozumný důvod. Pověry, že takové vlivy mohou poškodit vývoj plodu, zdravotní stav těhotné nebo průběh porodu, nejsou ani v nejmenším opodstatněné a těhotná by se jimi zbytečně stresovala.

Stejné povahy je víra v účinek a moc amuletů a talismanů. Tyto „pomůcky“ jsou pozůstatkem dávných praktik pomocnic při porodech, když se používaly magické prostředky (např. drahých kamenů – smaragdu a nefritu) a nebo oslovovala božstva, která měla  ochraňovat rodící ženy.

Je až kupodivu, kolik takových pověr v dnešní racionální době ještě existuje a kolik těhotných se jimi nechá ovlivnit, i když třeba jen z opatrnosti a alibismu. Nebylo by správné obdobným praktikám se vysmívat nebo tvrdit a přemlouvat těhotnou, že jsou škodlivé, nebo neúčinné. Pokud ovšem  nevnášejí do mysli těhotné další neklid, nejistotu či obavy.

 

Pověrou je ale také to, že by těhotná neměla kupovat dětskou výbavičku příliš v raném stádiu těhotenství. Ovšem tato pověra své opodstatnění má – těhotenství může v prvním trimestru skončit potratem a žena by pak kromě toho, že přišla o dítě,  byla deprimovaná z věcí, které již koupila. Lepší je s nákupem počkat do pozdějších měsíců.

Na rozdíl od této pověry existuje další pověra – kočárek by těhotná neměla přechovávat v bytě, kde bude miminko, ale měl by být třeba u příbuzných, sousedů… apod.

 

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Ivana Ašenbrenerová
/Z připravované knihy o těhotenství a porodu/