Společnost Tesco spustila v únoru již 4. ročník úspěšného programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Až do 29. března 2018 se do programu se svými projekty mohou přihlásit všechny neziskové a příspěvkové organizace, které se zaměřují na podporu revitalizace prostředí, vzdělávání, zdravého životního stylu, sociálně slabých a znevýhodněných skupin, dětí nebo nezaměstnaných, a to v 90 regionech napříč celou republikou. Každý vítězný projekt získá prostřednictvím Nadačního fondu Tesco finanční příspěvek ve výši 30 000 korun. Nově finanční podporu získají i projekty, které se umístí na druhém a třetím místě. Celkem Tesco rozdělí přes 5 milionů korun.
5ab8b4ac39b8bobrazek.png

Těšíme, že vám budeme moci představit tento projekt a seznámit vás s přihlášenými organizacemi, za které budete moci hlasovat. O spuštění možnosti hlasování vás budeme informovat.

Nenechte si ujít svou příležitost

Program společnosti Tesco “Vy rozhodujete, my pomáháme” je celostátní výzva pro žádosti neziskových a příspěvkových organizací, které jsou aktivní tam, kde zákazníci a zaměstnanci obchodů Tesco žijí.  Poprvé byl spuštěn v roce 2016. Stejně jako v předešlých ročnících je rozhodnutí plně v rukou zákazníků Tesco. „Uvědomujeme si, jak je finanční podpora lokálních projektů důležitá. Letos poprvé získají finanční prostředky i všechny projekty, které se umístí na druhém a třetím místě, “ doplňuje Yana Pancheva, manažerka společenské odpovědnosti Tesco.

Všechny přihlášené projekty budou hodnoceny porotou složenou ze zástupců odborného garanta Nadace rozvoje občanské společnosti a vybraných zaměstnanců společnosti Tesco. Společně prověří nominované projekty z hlediska jejich transparentnosti, důvěryhodnosti, udržitelnosti, z hlediska jejich dopadu na komunitu a potenciál pro zapojení členů komunity. Poté budou z 90 regionů vybrány tři projekty, které postoupí do finálního hlasování, kde o vítězích rozhodnou zákazníci prodejen Tesco. Vítězné projekty získají stejně jako v předchozích letech 30 000 Kč na realizaci. Projekty, které se umístí na druhém místě, získají 16 000 korun, projekty na třetích místech pak 10 000 korun. Na všech obchodech budou po dobu hlasování umístěny hlasovací zařízení s popisem všech tří nominovaných projektů na daném obchodě.

Od 7. května do 4. června 2018 získají zákazníci za každý nákup hlasovací žeton, kterým pak mohou podpořit vybraný projekt neziskové organizace v jejich okolí. Obchodní řetězec pak vyhlásí vítěze v týdnu od 20. června.
5ab8b48a063e1obrazek.png

Více informací a postup, jak se do programu přihlásit najdete na těchto stránkách.

Reklama