Většina z nás se někdy dostane do situace, kdy potřebuje pomoc a sama si neporadí. Někomu se to už přihodilo, jiného čeká podobný osud až ve stáří. A i mezi našimi známými a blízkými máme mnohdy lidi nějak handicapované, nemohoucí, v těžké životní situaci či jinak strádající. Je krásné, můžeme-li jim pomoci sami. Ale ne vždy je to možné. A právě pro takové lidi je tady síť sociálních služeb.

Sociální služby v ohrožení
Do sítě sociálních služeb patří jak neziskové organizace, tak organizace takzvaně příspěvkové. Spadají sem domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, azylové domy, občanské poradny, nízkoprahová zařízení, organizace pro handicapované, pro týrané děti, pro lidi v nouzi, linky bezpečí a mnohé další. A celý tento systém je momentálně ohrožen. Pokud totiž nedojde ke změně státního rozpočtu, bude muset být kolem padesáti procent těchto organizací zrušeno.

(soutěž 8 - pro)

Utahování opasků nepomůže
Ve státním rozpočtu bylo vyčleněno na podporu sociálních služeb 4 miliardy Kč. Připadá vám to jako značné číslo? To je ovšem jen dojem. Například na Prahu v tomto případě vychází 280 miliónů. Pro udržení stávající kvality sociálních služeb (a to nemluvím o možnosti rozšiřování sítě) však Praha potřebuje nejméně 730 miliónů. I naprostý laik jistě pochopí, že rozdíl mezi oběma částkami je příliš vysoký na to, aby stačilo pouze si utáhnout opasky a trochu šetřit.

(soutěž 22 – svou)

Budeme bojovat
Zoufalá situace vyburcovala k aktivitě nejen pracovníky všech sociálních služeb a mnoho jejich uživatelů, ale i některé komunální politiky. Vznikl tak text petice (zde k nahlédnutí), ve které je apelováno na vládu, aby k rozpočtu pro sociální služby přidala alespoň ještě 3 miliardy. Pokud se tak nestane, dojde k rozpadu sítě sociálních služeb a mnoholeté úsilí tisíců lidí, mnohdy i dobrovolníků, přijde vniveč.

(soutěž 17 - tělo)

Odložená pohroma
Pokud nedojde k navýšení prostředků ve státním rozpočtu, počítají některé organizace s tím, že budou se získanými prostředky nakládat jako s rozpočtem na půl roku a doufat, že možná změna vlády do té doby situaci vyřeší. Problém tak však bude jen odložen. A to je v situaci, kdy stále ještě nejsou plně dokončeny prováděcí předpisy zákona o sociálních službách, který má platit od ledna příštího roku a který přinese řadu změn, další prvek nejistoty pro pracovníky v této sféře.

(soutěž 13 – ani)

Máte nějaké zkušenosti se sítí sociálních služeb? S domovy seniorů, občanskými poradnami, krizovými linkami a podobně? Myslíte si, že by sociální služby měly být podporovány státem? Nebo jste pro jejich rušení?

Reklama