sacek-seznam-i-do-textu.jpg
Foto: Shutterstock

Alarmující je fakt, že se množí případy, kdy jsou tyto bílé pytlíčky dostupné čím dál mladším ročníkům. Obecná informovanost v české společnosti ale chybí.

Ze závěrečné zprávy o závislostech Státního zdravotního ústavu za rok 2021 vyplývá, že nejvíce uživatelů nikotinových sáčků najdeme opravdu v těch nejmladších věkových skupinách. Mezi lidmi od 15 do 24 let věku je užívá 6,6 % Čechů, přičemž se jedná o mírně rostoucí tendenci. Podle Martiny Koziar Vašákové z České pneumologické a ftizeologické společnosti má přitom s nikotinovými sáčky zkušenost až polovina žáků 5. a 6. tříd tuzemských základních škol.

Bezproblémová dostupnost a žádná regulace

Zkušenosti odborníků ze základních škol naznačují, že první kontakt probíhá už na školách samotných. Nesmíme zapomenout ani na poměrně masivní mediální masáž, kterou kvůli podpoře prodejů nikotinových sáčků i jiných alternativ ke klasickým cigaretám produkují všechny významné tabákové společnosti. S reklamou na tyto produkty se setkáváme v hromadné dopravě, úplně běžně pak v trafikách. Tyto společnosti těží z toho, že mohou propagovat výrobky, u kterých jim to omezení reklamy umožňuje. 

Nebezpečí nikotinových sáčků nespočívá ani tak v tom, že by byly zásadně škodlivější než klasické cigarety, ale v tom, že na rozdíl od běžných tabákových výrobků nepodléhají žádné zákonné regulaci. Jak už název napovídá, nikotinové sáčky obsahují jen nikotin, nikoliv tabák jako takový. Proto se na ně veškerá omezující legislativa proti tabáku nevztahuje. To nemění nic na tom, že jsou vysoce návykové a z výše zmíněných důvodů i lépe dostupné dětem a mladistvým. Cenově zákazníka vyjdou srovnatelně jako krabička cigaret.

Odborníci varují, že obliba nikotinových sáčků a žvýkacího tabáku roste právě na základních a středních školách. V nedávné době na tento boom upozornila například Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Experti napříč spektrem se shodují, že by se potenciální uživatelé neměli nechat uchlácholit tím, že jsou tyto výrobky méně škodlivé pro plíce, srdce nebo cévy. V negativním smyslu je kompenzují problémy se sliznicemi dutiny ústní a zažívacího ústrojí. Předávkování může vést až k otravě nikotinem a selhání celého organismu. Nejviditelnějším rizikem je ale rychlý nástup silné závislosti na nikotinu samotném. To je provázeno navyšováním tzv. tolerance, což uživatele nutí neustále zvedat pravidelné dávkování látky.

Sáčky nejsou dobré ani pro odvykání

Ze zkušeností Národní linky pro odvykání vyplývá, že se počet volajících, které trápí závislost na nikotinových sáčcích, rok od roku mírně zvyšuje. Nejlépe to lze ilustrovat na tom, že zatímco za celý rok 2018 vypořádali odborní konzultanti pouze jeden hovor na téma nikotinových sáčků, za necelý půlrok od začátku roku 2022 se na ně s tímto problémem obrátilo už 26 volajících. Klienti nejčastěji volají, protože nechtějí být závislí a stěžují si na nepříjemné průvodní příznaky typu úzkostnosti nebo nepříjemných fyzických i emočních abstinenčních projevů. Mezi hlavními důvody, proč se sáčky vůbec začali, se nejčastěji objevuje nadměrná stresová zátěž.

„Není výjimkou, že se na nás obracejí závislí na tabáku, kteří používají nikotinové sáčky pro účely odvykání. Logicky jde v drtivé většině případů o jedince, kteří užívají buď normální cigarety, nebo nějakou alternativu. Je ale nutno zdůraznit, že nikotinové sáčky rozhodně nejsou vhodným nástrojem pro odvykání. Je s nimi totiž spojeno riziko silné závislosti, která je ještě umocněna tím, že dávku nikotinu uživatel nemůže nijak regulovat. Na naše konzultanty se ale často obrací i blízké osoby samotných uživatelů – to se pak primárně bavíme o rodičích, kteří volají kvůli svým dětem,“ zmiňuje Ladislav Dékány, adiktolog a odborný garant Národní linky.

Nikotinové sáčky jsou specifickou variantou takzvaných alternativních tabákových výrobků, které jsou populární zejména v asijských státech a v rámci Evropy ve Skandinávii. Ty se těší vysoké oblibě především mezi mladšími generacemi – ve velké míře je užívají hlavně studenti a dospělí i dospívající sportovci. U tohoto typu produktů při užívání nevzniká dehet ani oxid uhličitý, nicméně jsou stále zdrojem intenzivní a pravidelné dávky nikotinu – stimulační efekt se díky vstřebávání přes sliznici dutiny ústní dostavuje prakticky okamžitě. Konkrétně nikotinové sáčky obsahují pouze nikotin, nikoliv tabák jako takový. Stále ale jde o produkt příbuzný žvýkacímu, šňupacímu a porcovanému tabáku.

Zdroj: Souhrnná zpráva o závislostech v ČR 2022, Zuzana Hrzalová, ředitelka Národní linky pro odvykání, irozhlas - reportáž, Ladislav Dékány, adiktolog a odborný garant Národní linky, Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Reklama