Handicapované děti už nejsou takovým tabu jako před pár lety, ale jejich integrace do společnosti stále není samozřejmá. Každá aktivita, která se jim snaží pomoci, proto stojí za pozornost. Dnes se podíváme na sdružení PETIT, které se zabývá vývojem speciálních výchovně vzdělávacích a diagnostických počítačových programů.

Hlavní náplní práce sdružení je pomoc při integraci dětí s mentálním, sluchovým, zrakovým i tělesným postižením do občanské společnosti. K tomu nabízí již zmiňované programy, ale také speciální klávesnice a velkoplošná tlačítka, které dětem s postižením usnadňují práci s počítači.

Sdružení se ale nestará jen o vývoj nových možností, rodinám s postiženými dětmi nabízí i čistě materiální pomoc ve formě shánění starších počítačů či hledání sponzorů. Vždyť dnes jsou to právě počítače, které spojí kteréhokoli člověka s celým světem. A šanci musí dostat i děti a lidé s handicapem, pro které může jedině počítač znamenat spojení s vesmírem tam venku.

Co vám PETIT nabízí

Práci odborníků na vývoj programů, dětské psychologie a speciální pedagogiky zatím využívá asi 600 institucí, které se zabývají prací s handicapovanými dětmi. Základní program jak pro instituce, tak pro domácnosti se jmenuje Méďa. Nabízí komplexní předškolní výchovu začínající poznáváním barev a tvarů a pokračuje přes základy matematiky až ke čtení.

Další produkt, Brepta, je výukový a diagnostický program nejen pro logopedy, který je evaluován u MŠMT ČR, má sloužit nejen dětem ale i dopělým. Obsahuje zvukové podněty, které mají zlepšit výslovnost.

Altík je zajímavý software, který slouží komunikaci dětem, které nemohou ani znakovat, ani mluvit. Ovládá se pomocí myši a kombinuje obrázky, piktogramy a fotografie. Jde tedy o jednoduchý grafický editor, který dětem i jejich okolí usnadní dorozumívání. Na něj pak navazují další rozšíření.

Děti si rády hrají

Na prastarou pravdu spoléhá i dvacet dva her sdružení PETIT, které děti komplexně zapojí do výukového programu. Zajímavě se pro využití jeví i program určený pro práci jednou klávesou, což umožňuje ovládání a zapojení se i jedincům se sníženou motorikou.

Jako poslední programovou položku nalezneme u sdružení PETIT češtinu pro nevidomé. Jedná se o program, který se soustřeďuje na pravopis, jazykové jevy a rozbory. Právě zaměření na nevidomé limituje jeho grafické řešení i ovladatelnost. Proto pracuje s nahrávkami lidského hlasu, které tvoří majoritní podíl ve výuce.

Pomůcky jsou pochopitelně nezbytné

K výuce je samozřejmě potřeba několik přídavných zařízení, která postiženým ulehčují práci a komunikaci s počítačem. Jedná se o speciální myši, dotekové obrazovky, polohovače a nejrůznější adaptéry. Sdružení PETIT toto všechno zajišťuje. Informace naleznete na jejich internetových stránkách http://www.petit.netstudio.cz/

Jak jste na tom vy? Máte ve svém okolí handicapované dítě, kterému by tyto programy mohly pomoci? Nebo přímo znáte někoho, kdo s nimi má osobní zkušenost?

Reklama