profimedia-0357502224.jpg

Foto: Profimedia

V roce 2017 měl australský umělec Ralph Heimans tu čest zachytit vévodu z Edinburghu v jeho domově na zámku Windsor. Stejný rok královnin manžel odešel z veřejné služby. Nyní se malíř se světem podělil o neznámé podrobnosti, které jsou na malbě zachyceny.
 
V rozhovoru pro Sky News Daily podcast s Dermotem Murnaghanem hovořil Ralph Heimans o tom, jak se s princem mnohokrát setkal a odhalil zajímavé informace o prostředí, které bylo zvolené pro Filipův finální oficiální portrét.
 
Vévodu na něm můžeme vidět stát ve velké chodbě zámku Windsor, v níž se nacházejí soukromé místnosti. Tyto prostory Filip sdílel s Jejím Veličenstvím královnou. Vévoda stojí bokem s rukama za zády, oblečený do elegantního večerního obleku. Na sobě má také šerpu Řádu slona – nejvyššího vyznamenání v Dánsku. Tím vzdává hold svým předkům.
 
Nejvýznamnější je však prostor kolem. Umělec odhalil, že samotná chodba měla pro Filipa velký osobní význam. Jeho matka i babička se narodily v místnosti umístěné na jejím konci.
 
Princ Philip na zámku Windsor dne 9. dubna také zemřel. Jak Ralph Heimans poznamenal, na této chodbě se odráží celý vévodův život.

ZDROJ: Sky News Daily podcast, Hello Magazine

Reklama