Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ve středu 20. května 2015 ve 3. čtení bude projednávat novelu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která také upravuje podmínky ochrany obyvatel před hlukem. Uvedené pozměňovací návrhy snižují v konečném důsledku ochranu obyvatel před hlukem, což je v rozporu s cílem směrnice Evropského parlamentu č. 2002/49/EU, která požaduje snižování hlukové zátěže obyvatel.

bud

V průběhu projednávání tohoto zákona byly předloženy i některé zásadní pozměňovací návrhy, které oproti původní novele zákona předložené Ministerstvem zdravotnictví bohužel snižují ochranu obyvatel před hlukem z dopravních staveb. Například byl zcela vypuštěn požadavek na hodnocení zdravotních rizik před vydáním časově omezeného povolení provozu stavby s nadlimitním hlukem a nově by také mělo být umožněno požádat o časově neomezené povolení dopravních staveb s nadlimitním hlukem. 

Dopady těchto pozměňovacích návrhů jsou následující:

  • nebudou vyhodnocena zdravotní rizika pro obyvatele. Bez tohoto hodnocení nelze ani porovnat náklady na případná protihluková opatření se zdravotními riziky pro obyvatele;
  • zrušení ochrany před nadměrným hlukem až pro 1 milion obyvatel ČR;
  • po vydání časově neomezeného povolení (výjimky) provozovat stavbu již nebude důvod se zabývat hlukovou zátěží obyvatel v okolí staveb, které překračují hygienické limity hluku;
  • bude možné udělit trvalé výjimky na všechny hlavní komunikace, dálnice, železnice, letiště bez ohledu na to, zda hluk z těchto staveb bude způsobovat zdravotní problémy obyvatelům;
  • investoři se nebudou snažit o stavby šetrné k životnímu prostředí. Raději prokáží, že nejsou schopni dodržet hlukové limity, aby dostali výjimku, než aby budovali protihluková opatření.

Co říkáte na tento pozměňovací návrh?

Zdroj: tisková zpráva

Reklama