Svaly na zádech málokterá z cvičenek vnímá jako „problémovou partii“, kterou je nutné pravidelně posilovat. Opak je však pravdou, protože zádové svaly patří mezi klíčové oblasti, které potřebujeme mít zpevněné pro správné držení těla.
Oslabení mezilopatkových svalů a vzpřimovačů páteře je na první pohled zřejmé právě z vadného držení těla, které se projevuje zakulacením hrudní páteře a svěšením ramen vpřed. Nahrbená a kulatá záda nejsou nic pěkného, takže bychom tyto partie neměly vynechávat!

Před posilováním zad nezapomínáme na:
- protažení prsních svalů, které mají tendenci zkracovat se
- zpevnění břišního a hýžďového svalstva, neprohýbání se v bedrech
- stahování ramen a lopatek směrem dolů
- provádění pohybu bez švihu, silově

Cviky pro posílení mezilopatkových svalů a vzpřimovačů páteře

Výchozí poloha: Turecký sed
- Zvedáme ramena, s dlaněmi rovnoběžnými s podlahou. Lopatky stahujeme dolů a zpět, snažíme si uvědomit si správné držení ramen.
- S nádechem vzpažíme ruce, s výdechem pomalu přitahujeme pokrčené lokty k tělu a zpět.
- Lokty pokrčené do pravého úhlu přitáhneme k tělu, zafixujeme u pasu. Roztáhneme prsty, palce směřují vzhůru. Pomalu a silou přetáčíme předloktí od těla směrem vzad.

Výchozí poloha: Leh na břiše
- Lokty pokrčíme do pravého úhlu, dlaně otočíme směrem k podložce. Hlavu opřeme o čelo. S výdechem zvedneme paže nad podložku, po krátké výdrží vrátíme zpět.  

Připravily instruktorky aerobiku
Přejato z www.aerobics.cz