Co jsou to protilátky?

Protilátky jsou zbraně, s pomocí kterých se lidský organismus brání proti cizorodým vetřelcům, například proti mikrobům. Jsou to bílkoviny, které jsou v těle vyráběny bílými krvinkami. Jsou nesmírně různorodé: pro každou možnou nežádoucí látku může být v těle předem připravena účinná protilátka.

Protilátky dělíme dle složení jejich molekuly a dle funkce do 5 hlavních tříd:

  •  IgM (imunoglobulin M) – je důležitý při prvním setkání s cizorodou látkou 
  •  IgG (imunoglobulin G) – je významný při opakovaném setkání s cizorodou látkou 
  •  IgA (imunoglobulin A) - chrání sliznice (např. dýchacího nebo trávicího ústrojí)
  •  IgD (imunoglobulin D) - je důležitým znakem na povrchu buněk, které určují tvorbu protilátek 
  •  IgE (imunoglobulin E) - brání organismus proti parazitům a zároveň zprostředkovává alergické reakce

Tyto protilátky se mohou nacházet v krvi, ve tkáních, na sliznicích, v slzách a slinách, v mateřském mléce.

Jak a kdy se protilátky vyšetřují?

Nejdůležitějším je stanovení množství protilátek (imunoglobulinů) v krvi. Na vyšetření se odebírá malé množství krve ze žíly. Laboratoř udává ve výsledku svého vyšetření koncentraci jednotlivých tříd protilátek, u IgG, IgA a IgM v gramech na litr (g/l), u IgE a IgD v mezinárodních jednotkách na litr (IU/l). Hodnoty IgG, IgA a IgM bychom měli znát u každého člověka, stanovení je vhodné provést už při preventivní prohlídce, když se člověk cítí vcelku zdráv. Toto vyšetření nám poslouží do budoucnosti jako kontrola pro srovnání hodnot v případě závažnějšího a nejasného onemocnění, které by mohlo být doprovázeno změnami v koncentraci protilátek. Dále nás může upozornit na možné bezpříznakové onemocnění či na hrozící budoucí postižení se změnami koncentrací protilátek.

Co to znamená „protilátkový imunodeficit“?

Je to stav zvýšené náchylnosti k infekcím způsobený nedostatkem protilátek. Chybí-li člověku (nebo je snížena) jedna nebo více tříd protilátek, může tento pacient trpět opakovanými záněty horních a dolních dýchacích cest, záněty středouší, bolestmi kloubů, zažívacími obtížemi, v důsledku častých a dlouhotrvajících zánětů trpí tito lidé velkou únavou, děti (i dospělí) mohou komplikovaně reagovat na některé druhy očkování, u některých protilátkových imunodeficitů se častěji vyskytují alergické obtíže.

Kdy se vyšetřuje imunoglobulin E?

Koncentrace IgE se vyšetřuje při podezření na parazitární onemocnění, kdy množství IgE stoupá. V našich podmínkách se však IgE vyšetřuje především při podezření na alergii (atopii). Zvýšená hodnota IgE spolu s typickými klinickými příznaky svědčí pro alergické onemocnění. Mezi mírou zvýšení IgE a tíží alergických obtíží není přímá úměra, ale například vysoké hodnoty IgE u dětí s atopickým ekzémem jsou nepříznivým znamením. Normální hodnoty IgE nevylučují zcela alergii. Máme-li podezření na jistou konkrétní alergii, můžeme i při normálním celkovém IgE nalézt vysoké hodnoty protilátky IgE namířené proti konkrétní škodlivině vyvolávající alergii.   

Reklama