Porucha erekce je zdravotní problém, který lze ve většině případů úspěšně léčit. Snad Stvořitel naschvál chtěl, aby postihovala právě muže s jejich ješitností, která jim brání o problému komukoliv říci. A právě to se častokrát může zhoupnout ve větší problém, než samotná porucha erekce (PE) vůbec je.

V mnoha případech se totiž stane, že muž, frustrovaný PE, začne pochybovat o svém mužství, je podrážděný, vyhýbá se sexu a celou svou proměnu není ochoten jakkoliv komentovat. Po nějaké době to partnerce začne být nápadné a ta se začne vyptávat. Muži je její vyptávání nepříjemné a místo odpovědi pouze podrážděně reaguje a hledá vyhýbavé odpovědi. Výsledkem je vzrůstající počet domácích hádek a ženina čím dál větší touha záhadu rozřešit. Napadají ji ty nejhorší možné verze vysvětlení, počínaje nevěrou až po pocit méněcennosti sebe sama, a v zoufalství začne dělat zoufalé věci. Tím se muži ještě více odcizuje a vztah se začíná hroutit.

Přitom by stačilo pouze problém si připustit, vědět, že PE nerovná se „nejsem chlap“ a partnerce se svěřit. Vzhledem k tomu, že tento problém narušuje sexuální život obou partnerů, je vysvětlení příčiny nanejvýš vhodné. V některých případech může stačit spolupráce a citlivý přístup obou partnerů, v jiných je řešením oslovit lékaře.

A kdy vlastně je porucha erekce taková, aby se s ní muž obracel na lékaře? Stačí si položit dvě otázky: „Býváte při sexuálním dráždění schopen dosáhnout a udržet erekci?“Bývá erekce dostatečná k úspěšné souloži?“

Pokud je odpověď na jednu s těchto otázek záporná, je na místě lékaře navštívit. Muž se nemusí stydět s lékařem o problému promluvit. Jistě nebude první, kdo s takovým problémem přichází, a pak – lékař je vázán lékařským tajemstvím, takže nehrozí nebezpečí, že by se o tom dověděl někdo další. Pokud muž třeba neví, jak má svůj problém lékaři popsat stačí například říci, že váš „milostný život už není takový, jaký by měl být“ nebo že jste slyšel o účinné léčbě poruch erekce.

Lékař může, podle typu obtíží, doporučit buď psychologickou pomoc, partnerské poradenství, injekční a chirurgickou léčbu nebo účinné tablety. Je jich k dostání několik druhů a rozdíl mezi nimi je snad pouze v délce trvání jejich účinku – Uprima 2-3 hodiny, Viagra 4-5 hodin a Cialis až 24 hodin. U všech tablet je erekce dosažitelná pouze v případě sexuální stimulace – tedy obava, že se muži splaší trenky v nevhodnou dobu je pouze příběhem z lidové slovesnosti.

Tak tedy hodně štěstí při řešení případné PE!