Rodíme se jednou

Představujeme Vám novou publikaci, která opět o něco rozšíří již poměrně obsáhlý balík titulů k těhotenství a porodu na našem trhu. Ženy i muži vypovídají svůj jedinečný příběh o narození dítěte. Vyprávějí sami za sebe, vlastním jazykem, porod vidí vlastní perspektivou, a proto má jejich výpověď sílu mimořádného zážitku. Budete překvapeni, kolik se toho o přicházení na svět dozvíte.

Nedílnou součástí chystané knihy je slovníček pojmů spojených s těhotenstvím, porodem a raným rodičovstvím. Autoři podrobně zpracovaných hesel jsou zkušení psychologové a psycholožky, porodní asistentky, duly a laktační poradkyně. Odbornou část lektoruje vedoucí lékař přední pražské porodnice.

Kniha uvádí i potřebné informace pro těhotné a nastávající rodiče, jako je nabídka předporodních kurzů a cvičení či informace o právních nárocích v těhotenství a rodičovství.
Texty čtyřicítky příběhů doprovází černobílé fotografie autorů s rodinami od profesionálních fotografů.

Je v tom cosi pradávného, vyprávět o narození dítěte, cosi společného celému lidskému rodu. Takové vyprávění posiluje, otevírá pokoře a smiřuje se světem.

Tuto unikátní publikaci vydala Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství.  
Posláním sdružení Aperio je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti, aktivního a vnímavého přístupu k rodičovství.
Společnost APERIO usiluje o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a podporuje rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu. Chce dosáhnout širší nabídky kvalitních porodnických služeb, lepší informovanosti rodičů, lepších podmínek rodičů na trhu práce, kvalitní a flexibilní legislativy pro osoby pečující o děti a rovnocenného zapojení obou rodičů do péče o děti a rodinu.
K naplnění svých cílů zpřístupňuje Aperio informace, poskytuje poradenství, prosazuje legislativní změny a iniciuje dialog mezi poskytovateli a příjemci služeb. Není proto divu, že se tato publikace zrodila právě zde.

APERIO podporuje rozvoj občanské společnosti v České republice a účast veřejnosti na občanské diskusi. Iniciuje vedení otevřeného a nekonfrontačního dialogu s profesionály a širší veřejností. Podporuje vyšší podíl občanských organizací a iniciativ na společenských změnách. APERIO spolupracuje se státními, soukromými i neziskovými organizacemi včetně zaměstnavatelů.

Vše o této knize a dalších zajímavých titulech hledejte na stránkách www.smartpress.cz/, u nás o této publikaci vyšel článek TADY.

Soutěžit o tuto užitečnou publikaci můžete ZDE 

 

Reklama