po.jpg
Foto: Shutterstock

Příspěvek na náklady spojené s porodem a narozením dítěte. Tak popisuje jednorázovou a pevně danou sumu Úřad práce ČR, na jehož pobočkách o ni může každá maminka zažádat. Ne každé ale bude následně přiznána. Tohle všechno musí po porodu splnit, aby ji získala.

Jen pro dvě děti

Žádat o příspěvek lze jen po porodech dvou dětí. Za první dítě může matka získat 13 a za druhé 10 tisíc korun. Pokud se jako první narodí dvojčata (vícerčata), vystoupá sečtená částka na 23 tisíc korun. Jestliže ale dvojčata přijdou na svět při druhém porodu, čeká vás jen 10 tisíc korun.

Porodné může dostat také:

  • otec dítěte, jehož matka splňovala podmínky pro dávku porodného, ale zemřela
  • osoba, která převzala do trvalé péče dítě do 1 roku věku, a toto dítě je prvním, nebo druhým dítětem v rodině. Finanční podmínky přidělení porodného jsou ale stejné.

Rozhoduje životní minimum rodiny

Váš čistý měsíční příjem nesmí přesáhnout částku ve výši životního minima vaší rodiny vynásobenou koeficientem 2,7. Počítá se za čtvrtletí, které uplynulo před čtvrtletím, v němž se miminko narodilo. Doložíte ho vyplněným dokladem o výši čtvrtletního příjmu – všech členů domácnosti. Ale pozor, nejde v něm jen o příjmy ze zaměstnání, ale třeba i o nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti, důchod, výživné a mnoho další příjmů. Jiné jsou naopak ze součtu vyňaty, například přídavky na děti.

Jak vypočítat životní minimum pro rok 2022?

Toto jsou částky životního minima za měsíc pro:

  • jednotlivce - 4 250 Kč
  • první osobu v domácnosti - 3 910 Kč
  • druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem - 3 530 Kč
  • nezaopatřené dítě ve věku do 6 let - 2 170 Kč
  • nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let - 2 670 Kč
  • nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let - 3 050 Kč

Pokud ve společné domácnosti žije rodička s partnerem (2 osoby) a jejich právě narozené miminko (dítě do 6 let věku), pak je výše životního minima této rodiny 9 610 Kč. A právě tuto částku vynásobíte 2,7. Je výsledná částka vyšší, než veškeré vaše měsíční příjmy? Pak vám porodné náleží. Žádat o něj na úřadu práce můžete i zpětně, a to až rok po porodu. Podmínky pro jeho přidělení ale musí být splněny k datu narození dítěte.

Zdroj informací: Úřad práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Čtěte také: