pokoj s vanou

Zajímá vás problematika porodu do vody? Zjišťoval jsem, jaká jsou pro a proti. Domluvil jsem si rozhovor na toto téma s odbornicí z Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, paní docentkou Alenou Měchurovou. A dostal jsem od ní spoustu zajímavých informací!

Myslíte si, že je porod do vody lepší? Nebo jste naopak zastánci názorového proudu, který tento způsob porodu odsuzuje, ba dokonce považuje za nebezpečný? Přečtěte si, jaká je skutečnost...

Definice

Porodem do vody myslíme takový způsob vedení porodu, kdy vypuzovací fáze II. doby porodní probíhá pod úrovní vodní hladiny.

Považujete, paní docentko, porod do vody za nebezpečný?
Nebezpečný ne, spíše by se dalo říct, že přináší určitá rizika. Ale musíme začít od začátku. Nejprve je nutné vědět, proč se tato technika používá.

A proč tedy?
Jde zejména o zmírnění bolestí rodičky v průběhu porodu. Teplá voda má dobré analgetické účinky. My tady v Podolí máme osm porodních místností, sedm je vybavených velmi prostorným sprchovým koutem s masážním panelem a stoličkou, kde maminky mohou pohodlně pobývat v prvních stadiích porodu. V jednom pak máme vanu, určenou k pobytu rodičky v I. době porodní.

sprcha

Takže se voda používá jen k zmírnění bolesti, k ničemu jinému?
Ano, teplá voda je výborným pomocníkem a ulevuje v porodních bolestech, ale vlastní porod je lépe vést mimo vanu.

Dala by se tedy nahradit třeba teplými obklady?
Dříve, když nebyla k dispozici tekoucí teplá voda, se používaly například ručníky namočené v teplé vodě nebo termofory. Jsou to takové staré „babské" metody.

Dobře, pojďme k těm rizikům, když se žena rozhodne rodit do vody, co se může stát? Mě jako laika hned napadne, že se asi může dítě utopit...
Tak to opravdu ne. Hrozí ale hned několik rizik. První riziko je spíše technického charakteru: ženu ve vaně nemůžeme připojit k elektronickým sledovacím systémům, které nám pomáhají kontrolovat ozvy plodu, můžeme pouze jednorázově využít sondy a přístroje určené k použití pod vodou, které nesmí být napojeny na elektrickou síť. Kdyby si žena přála epidurální analgézii - nelze ji použít. Dále během vlastního porodu se do vody dostává moč i exkrementy rodičky a při porodu může dojít k aspiraci (vdechnutí) novorozencem, s následnou možnou infekcí.
V případě akutních komplikací, například nedostatku kyslíku nebo krvácení - je třeba rodičku vyndat z vany a porod rychle ukončit podle podmínek - buď kleštěmi, nebo císařským řezem.

vana

Proč tedy ženy volí porod do vody?
Určitě v tom hraje roli úleva od bolestí. Ale stejného účinku lze dosáhnout ve sprše. Dnes si přeje porod do vody minimum žen, protože naše znalosti, technické možnosti a vybavení jsou již dál. U nás v Ústavu máme předporodní kurzy, ve kterých se maminky dozví všechny možnosti, kterých mohou při vlastním porodu využít.

Kolik žen takto u vás rodí?
Je jich velmi, velmi málo.

Tak to alespoň odhadněte...
Může to být asi 3 až 5 maminek ročně.

Resumé

Takže rodit do vody je možné, ale zbytečné. Voda je zde využívána jako analgetikum a jde zejména o její teplotu do 38 stupňů Celsia. Když se žena otevírá, je stejně tak dobře možné použít sprchu. Na samotný porod pak voda nemá žádný vliv, hrozí zde naopak určitá rizika spojená se špatnou kontrolou stavu plodu, možnou infekcí a špatným přístupem k rodičce?
Ano, máte pravdu, rizika jsou spojená s kontrolou stavu plodu, a pokud se objeví komplikace. A o nich je rodička velmi podrobně informována a podepisuje i informovaný souhlas.

Reklama