Kniha pro ty, kteří berou příchod svého prvního dítěte na svět jako zcela mimořádnou událost a chtějí si tenhle okamžik naplno prožít. „Nová doba porodní“ od Vlastimila Marka je mimořádně poutavé čtení nejen pro nastávající maminku, ale pro každého, kdo se rád dozví něco nového.

Jak Marek píše již v úvodu - každý rok přicházejí v naší zemi na svět tisíce dětí. Vjemy, které získají během porodu a samozřejmě už v průběhu těhotenství, je mnohdy ovlivňují, ať už v pozitivním či negativním slova smyslu, po celý život. Obecné představy o porodu se jen pomalu vymaňují ze zakletí neosobnosti porodních sálů, pípání lékařských přístrojů a nekomunikativnosti personálu.

Porod je pořád brán jako záležitost, která se má odehrávat pod kontrolou lékařů. A to je jedna z věcí, na něž Vlastimil Marek poukazuje. Zdravotníci ve většině k těhotným ženám přistupují jako k „nemocným“. Situace v českých porodnicích se sice zlepšuje, jenže to není všude tak růžové, jak by mohlo být…Třeba tak často prováděný (a velmi nepříjemný) nástřih hráze (episiotomie) by se ve většině případů dělat nemusel, rovněž císařský řez se dělá častěji, než by bylo nezbytně nutné, prostě medicína v porodnicích často vítězí nad přírodou. A maminky v porodních bolestech většinou nemají sílu se dohadovat se zdravotníky, kteří mistrně ovládají zaklínadlo: “Chcete snad ublížit miminku?“

Vlastimil Marek není lékař (možná jej znáte spíše jako hudebníka), zato má vlastní otcovské a dědečkovské zkušenosti. A otevřený přístup ke světu, kdy se nebrání nazírat věci z mnohdy nečekaných úhlů. Navíc je „Nová doba porodní“ pro české ženy unikátní i v tom, že se tu díky píli autora můžete setkat i s mnoha citacemi ze zahraniční literatury. Také jsou zde zkušenosti maminek, zaujalo mne vyprávění čtyřnásobné maminky Petry (dva porody v nemocnici, dva doma), z něj si každý pak může udělat svobodně názor a zvážit pro i proti.

Zajímavé je i pojednání o hudbě a jejím přínosu pro děti ať už v těhotenství či při samotném porodu. Dále se zvídaví čtenáři mohou dozvědět leccos o porodní praxi např. v Japonsku, Indii či u australských domorodců. Mimo to, že je Nová doba porodní velmi příjemné čtení, spatřuji jeho hlavní přednost v tom, že autor nepodává svá tvrzení jako absolutní pravdu. Předkládá je velmi nenásilně a čtenář má volný ring pro své vlastní  úvahy a přemýšlení.  

Vlastimil Marek: Nová doba porodní, nakl. Eminent  
Reklama