Pornografie je slůvko s antickou příchutí. Jak by také ne, když pochází z řeckého pornographos. Porne přitom znamená prostitutka a graphein psát – pornographoi je tedy ten, kdo popisuje život, zvyky a činnost prostitutek. Ve starověkém Řecku a Římě se však s tímto pojmem prakticky nesetkáme. Přesněji řečeno, zachoval se nám v jediném exempláři, když tak Athénaios označil jistého autora. Odkud tedy slovo pornografie pochází?

Pornografii vytvořili gentlemani
Může se to zdát absurdním, ale „domovem“ pornografie je prudérní viktoriánská éra. Ne že by snad staletí předcházející neznala zakázané zobrazování nahoty či pohlavního aktu, ale neoznačovala je souhrnným pojmem. S definicí pornografie přišli až viktoriánští gentlemani. Ostatně byli to také oni, kdo zavedl užívání pojmu obscénní. Etymologie tohoto slova je nejasná - pochází buď z latinského ob caenum – ze špíny, nebo taktéž z latinského ob scena – mimo scénu. Ale stejně za pornografii i obscenitu vlastně mohou starověcí Řekové a Římané.

Pokladnice neřesti
Viktoriánská epocha byla dobou upjaté morálky, ale také bezmezného obdivu ke všemu antickému. Tento obdiv ovšem utrpěl těžký šok, když byly v roce 1709 odkryty trosky Herculanea a o něco později Pompejí. Počáteční nadšení nad objevem hotové pokladnice antické kultury se pozvolna měnilo v hrůzu. Všude, na zdech paláců, v lázních, v zahradách i na veřejných prostranstvích se vyskytovaly fresky, zobrazující souložící dvojice, trojice i větší skupinky. A aby toho nebylo málo, v domech se nacházely sošky gigantických falů, Pana souložícího s kozou a dalších „nemravností“.

Ani nevěstinec, ani soukromé komnaty
Nejprve se pýřící se archeologové domnívali, že našli nevěstinec. V takovém případě by ovšem nevěstincem byla celá města. Posléze se snažili prosadit myšlenku, že šlo o výzdobu soukromých komnat. Ani tato hypotéza však neobstála. Movití občané Pompejí a Herculanea si nenechávali ukázky luxusního erotického umění pro sebe – naopak, okázale ho vystavovali v prostorách pro vážené hosty a na veřejných prostranstvích.

Antická Kámasútra
Snad nejpestřejší sbírka fresek – hotová antická Kámasútra, byla nalezena ve veřejných lázních. V šatnách, které byly společné pro muže i pro ženy, jsou zobrazeny i praktiky, které byly samotnými Římany považovány za přinejmenším nevhodné – samozřejmě pokud je provozoval dospělý muž. V antice totiž platilo „Pronikej, ale nenech proniknout“. Muž mohl být pouze aktivním vykonavatelem sexuálního aktu. Role pasivního příjemce – dobývaného – příslušela ženám, mladíkům a otrokům.

Jen pro gentlemany
První myšlenka viktoriánských archeologů byla zjevná – zničit tu urážku mravnosti! Naštěstí pro budoucí generace však už byli více vědci než mravokárci, a tak se tento relikt středověké prudérie neprosadil. Co však s takovými památkami? V duchu antické tradice archeologové usoudili, že díla, která označili pojmem pornografie a obscénnost, nesmí přijít na oči chátry, slabých žen, dětí či ještě v morálce nepevných mladíků. Vidět je smí jen spolehliví a osvědčení gentlemani. A tak vznikla tajná muzea.

Pornografická sbírka
První z nich, Gabinetto degli Ogetti Osceni – místnost pro obscénní objekty – vzniklo při muzeu v Neapoli na počátku devatenáctého století na žádost Františka I., vévody z Kalábrie. V roce 1866 byl vytvořen první katalog této sbírky, nazvaný prostě Pornografická a obscénní sbírka - popis jednotlivých objektů však byl velmi sporý. Přesto se nám právě díky práci archeologů z těchto muzeí zachoval původní vzhled některých fresek, zatímco originály byly v důsledku působení povětrnostních vlivů i nešetrného zacházení skoro zničeny.

Další tajná muzea vznikala v průběhu devatenáctého století v Madridu, v Drážďanech, ve Florencii a v Londýně. Plnila se nejen díly antickými, ale i památkami z Egypta. Definitivně byla zrušena až po druhé světové válce.

Viděla jste na vlastní oči nějaké historické dílo, které byste označila za pornografii? Nebo pro Vás pornografie znamená něco jiného? Jak odlišíte pornografii od erotiky? Měly by být fresky a nálezy z Herculanea a Pompejí přístupné i dětem? Nebo jsou přece jen příliš nemravné?

 

Reklama