knizkaDostupnost Elektronické zdravotní knížky (EZK) je nyní nejvyšší v celé historii projektu. Nyní se můžete jednoduše zaregistrovat do systému IZIP přímo na webových stránkách www.izip.cz. Jde o snadný a rychlý způsob pořízení Elektronické zdravotní knížky, který můžete provést i z pohodlí domova.
Online registrace je vyřízená ihned a samozřejmě zdarma (stejně jako vedení Elektronické zdravotní knížky). Po vyplnění formuláře na internetu vám budou během několika dní doručeny poštou do vlastních rukou přístupové údaje do vaší Elektronické zdravotní knížky.
Před prvním přihlášením je nutné zprovoznit svou EZK nastavením Osobního hesla a hned můžete začít Elektronickou zdravotní knížku používat - číst v ní, vyplnit si osobní údaje, případně si zapisovat poznámky.

První kroky v EZK

  • Zadejte své osobní i tělesné údaje a staňte se manažerem svého zdraví.
  • Zapište do systému kontaktní osobu, která má být informována v případě krizové situace.
  • Požádejte on-line o výpis z Osobního účtu pojištěnce.
  • Zjistěte si, jaký máte BMI a WHIR index a z toho plynoucí rizika pro vaše zdraví.
  • Při první návštěvě vašeho ošetřujícího lékaře požádejte o zapsání celkové anamnézy a vyplnění emergentních údajů pro záchrannou službu.

I pro stávající uživatele EZK dochází k příjemné změně. Přestože jsme zachovali vysoké zabezpečení celého systému, tak v novém, zjednodušeném způsobu přihlašování postačí zadání dvou údajů: Identifikační číslo klienta a Osobní heslo.

izip

ON-LINE REGISTRACI NAJDETE ZDE

Čtyři pilíře vašeho zdraví

  • Zdravotní informace ve vlastních rukou

izipElektronická zdravotní knížka (EZK) zvyšuje kvalitu poskytované zdravotní péče a šetří čas. Slouží k zapisování i čtení, tedy sdílení zdravotních informací mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem. Je dostupná přes internet z kteréhokoliv místa 24 hodin denně. Uložená data jsou vysoce zabezpečena.

  • Informace pro záchrannou službu (Emergentní dataset)

izipDůležitá zdravotní data nutná pro záchranu života, do kterých v případě ohrožení může nahlédnout záchranná zdravotnická služba. Zasahující lékař se tak včas dozví zásadní informace jako je krevní skupina, poslední očkování proti tetanu, rizikové faktory, alergie či trvalé medikace.

  • Manažer zdraví

izipIZIP|Elektronická zdravotní knížka upozorňuje lékaře i pacienty na preventivní aktivity a informuje o zdravotních rizicích. K dispozici je například kalendář preventivních prohlídek, očkovací kalendář, upozorňování formou SMS/emailu, BMI index, měření krevního tlaku a cukru v krvi.

  • Osobní účet pojištěnce

izipObsahuje přehledy vykázané zdravotní péče, uhrazených regulačních poplatků, doplatků na léky a umožňuje kontrolovat historii pojištění a plateb pojistného. Pacient je tak informován o nákladech, které byly vynaloženy na jeho léčbu. Součástí zprávy je také identifikace případných nedoplatků na pojistném.

Reklama