Kdo si myslí, že problémy s cholesterolem nebo obezitou trápí jen dospělé, mýlí se. Lékaři se s nimi stále častěji setkávají i u dětí. Výrazně k tomu přispívají faktory, které do značné míry mohou ovlivnit rodiče – zejména nevhodná skladba stravy a nedostatek pohybu.

Rizikové faktory kardiovaskulárních chorob jako vysoká hladina cholesterolu, obezita, vysoký krevní tlak a cukrovka se u nás stále častěji vyskytují již u dětí. Přitom čím dříve se tyto problémy projeví, tím déle působí a komplikace s nimi spojené přicházejí v mladším věku,“ uvedla docentka Zuzana Urbanová z Fóra zdravé výživy.

Někdy  přitom rodiče dítěti dávají nezdravé jídlo z neznalosti, netuší například, jak moc nevhodné pro jejich potomka je. Rodiče, kteří si nejsou jistí, naštěstí nemusí dále tápat: od listopadu zahájilo činnost nové poradenské centrum „Výživa dětí“, ve kterém se mohou poradit o výživě svého dítěte a popovídat si třeba o vhodném způsobu úpravy jídelníčku a životosprávy.

Bezplatné konzultace s nutriční terapeutkou jsou poskytovány na informační lince 800 230 000 každý všední den od 9 do 17 hodin, případně se můžete poradit na webové stránce www.vyzivadeti.cz Nutriční terapeutka rodičům pomůže reálně zhodnotit jídelníček i stravovací zvyklosti dítěte a poradí jim, jak odstranit případné nedostatky ve výživě.

Odborným  garantem projektu je Fórum zdravé výživy, které sdružuje odborníky - zejména lékaře - zabývající se správnými jídelními návyky, na projektu se podílí také Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a Odborná společnost praktických dětských lékařů.

„Ovlivnění stravovacích návyků u dětí se zvýšeným rizikem časného rozvoje aterosklerózy i dalších onemocnění je na jedné straně jedním z nejdůležitějších opatření, na straně druhé je i nejsložitější a časově nejnáročnější,“ říká lékař Bohuslav Procházka z Odborné společnosti praktických dětských lékařů. Prevence je přitom nejlevnější cestou k řešení řady zdravotních problémů. Zásadní roli zde hraje rodina - rodiče ale často nemají pod kontrolou, co jejich děti přes den jedí a pijí, navíc někdy sami nevědí, které potraviny jsou pro děti vhodné, a některé špatné stravovací návyky sami podporují.

Riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění se při společném působení více faktorů nesčítá, ale násobí. „Proto je nesmírně důležitá prevence a dobrá informovanost dětí a jejich rodičů o zdravé výživě, o významu pohybové aktivity a o celkovém optimálním životním stylu dětí,“ zdůraznila lékařka Urbanová.

Jak vypadá poradenství o výživě děti?  

Rodiče nejdříve vyplní dotazník stravovacích zvyklostí dítěte, který je dostupný na www.vyzivadeti.cz. Lze jej také získat v ordinaci pediatrů a zaslat poštou na P.O.Box 50, Sportovní 22, 101 00 Praha 10 nebo vyplnit telefonicky na infolince 800 230 000. Nutriční terapeutka vyplněný dotazník vyhodnotí a na jeho základě rodičům poradí možná vylepšení. Zpracovaný dotazník s odborným komentářem a konkrétními doporučeními pak rodiče dostanou také písemně (poštou nebo elektronicky).

Jak jsou na tom české děti?

 - hraniční nebo vysokou hladinu cholesterolu má podle průzkumu Fóra zdravé výživy z roku 2003 téměř polovina českých dětí. Příčinou je vedle genetické dispozice zejména vysoký podíl živočišných tuků v dětské stravě.

 - nadváhou nebo přímo obezitou trpí podle dostupných údajů 13 procent českých dětí a odborníci předpokládají další zhoršení.

 - také výskyt vysokého krevního tlaku u dětí se zvyšuje, u dospívajících již dosáhl 9 rocent, ačkoli donedávna se soudilo, že jde o potíž týkající se pouze jednoho až dvou procent dětí. Příčina? Opět obezita a strava s vysokým obsahem soli. Pokud je dítě obézní, pak má také vyšší pravděpodobnost, že bude mít zvýšený tlak krve.

 - situace na venkově je stejná jako ve městech, děti na venkově mají dokonce o něco vyšší hladinu cholesterolu než děti ve městech.

Reklama