Lidé se stejnými zkušenostmi táhnou za jeden provaz, což je v tomto případě dobré. Proto se nebojte o domácím násilí mluvit, neboť o čem se nemluví, jako by neexistovalo.

e

Na adresu: evinaschranka@email.cz nebo žena-in „Evina schránka“ se můžete obracet se všemi problémy, které se domácího násilí týkají. V dnešní společnosti jde bohužel o frekventovaný jev. Za zavřenými dveřmi rodin se mu daří, je nejméně kontrolovaným, mnohdy podceňovaným a nejrozšířenějším násilím.

Mnohdy začíná nenápadně, avšak jeho tendence má stoupající křivky. Oběti domácího násilí někdy berou chování partnera za téměř normální, neuvědomí si, že jsou skutečnými oběťmi. Dokonce se za jeho reakce obviňují, což je největší chybou. Je nutné si zapamatovat: Jestliže partner nezvládne chování, není to můj problém, ale jeho.

CO JE DOMÁCÍ NÁSILÍ?

Definice se na něj výrazně neliší, za sebe mohu jednoznačně říct: „Domácí násilí znamená, jestliže pod pohrůžkami, zastrašováním, vydíráním, fyzickým útokem a veškerým dalším příkořím musíte trpět nebo vykonávat, co nechcete, a jako lidská bytost jste chováním druhého degradováni ke zbavení vašich práv.“

 NA JAKÉKOLI NÁSILÍ JE NEZBYTNÉ VŽDY POHLÍŽET JAKO NA TRESTNÝ ČIN, ať se jedná o psychické, nebo fyzické týrání. Nenechávejte si tento problém pro sebe, i když se o něm nemluví snadno. Nezamlčujte, pokud vás partner vydírá, ponižuje, častuje urážkami nebo fyzicky napadá. Psychické násilí může existovat samo o sobě, jakmile však dojde k fyzickému útoku, oba dva způsoby se prolínají jako klasický model. Žádné násilí nemusí zůstat bez následků, nelze ani hodnotit, který způsob je méně závažný. Důsledky jsou nezanedbatelné, často končí trvalými zdravotními poruchami, posttraumatickým stresovým syndromem a jinými, dlouhodobými potížemi.

I když se vás formy hrubého týrání - kdy jsou oběti téměř denně fyzicky napadány, netýkají, neznamená, že si máte jinou formu násilí nechat líbit a nebudete proti ní bojovat. NIKDY NIKOMU NEDOVOLTE, ABY JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM NIČIL VAŠI LIDSKOU HODNOTU, DŮSTOJNOST A SEBEVĚDOMÍ.

 V dnešní době již existují organizace, které se touto problematikou zabývají komplexně, například - Intervenční centra, proFem, BKB, Rosa, Acorus a jiné. Jestliže vám bude příjemnější obrátit se přímo na mě, záleží na vašem výběru. Dotazy můžete psát anonymně, nemusíte se ničeho obávat, diskrétnost zaručuji. Dle zájmu je možné pod záštitou redakce případně zprostředkovat setkání, osobní konzultaci nebo besedu.

Hlavně nemlčte, situaci s domácím násilím je nutné řešit, ačkoli cítíte bezmoc, beznaděj a často nevíte, co si počnete. Na nejzajímavější dotazy a podněty odpovím každých 14 dní v této poradně.

 Vaše Eva

Reklama