Podle odborníky všeobecně přijímaného názoru je dieta nejlépe definována na základě principů zdravého životního stylu jako příjem potravin s vyváženým zastoupením všech důležitých součástí a základních složek potravy, které energeticky odpovídají výdeji energie každého jedince.

 

Taková „dieta“, je-li dodržována dlouhodobě, zabraňuje rozvoji nadváhy a obezity, stejně tak jako rozvoji mnohých civilizačních chorob souvisejících s nezdravým životním stylem.

 

Lékařské průzkumy ukazují, že většina dospělé populace se snaží pomocí určitých dietních opatření zhubnout nebo alespoň udržet svoji hmotnost. Nicméně přes tyto snahy se výskyt nadváhy a obezity za posledních 30 let neustále zvyšuje. Vezmeme-li jako odstrašující příklad severoamerickou populaci, ke které se však populace česká mílovými kroky přibližuje, zjistíme, že v současnosti je 50 % všech Američanů považováno za obézní.

Během posledních 40 let došlo v USA k průměrnému nárůstu tělesné hmotnosti o 12 kg. Tato fakta mají vážné zdravotní důsledky. Nadváha je sdružena se zvýšenou úmrtností a chorobností (obecně výskytem různých nemocí). Pokud budeme hovořit konkrétněji, jedná se zhoubný účinek nadváhy na výskyt kardiovaskulárních onemocnění (nemocí srdce a cév), cukrovky, vysokého krevního tlaku, mozkové mrtvice, nemocí žlučníku, artrózy, poruch spánku a dýchacích problémů, stejně tak jako některých druhů nádorových onemocnění, jako jsou například rakovina tlustého střeva, jícnu, prostaty, jater, dělohy a prsu.

 

Většina lidí, kteří zkouší zhubnout, nepoužívají doporučované postupy založené na kombinaci redukce příjmu kalorií a zvýšení fyzické aktivity. Navíc bylo prokázáno, že ačkoli přes 70 % dospělých osob přiznalo, že nejméně jednou za poslední 4 roky zkusili některý způsob hubnutí, vydrželi to jen velmi krátkou dobu.

 

Přitom je známo, že výskyt a závažnost příznaků onemocnění podmíněných obezitou a nadváhou se významně zlepšují dokonce i při relativně nízkém snížení tělesné hmotnosti o 5 % až 10 %. A to dokonce, i když mnoho těchto jedinců zůstává značně obézní.

 

Na základě těchto dat je jako úspěšné považováno snížení hmotnosti o 5 % z počáteční tělesné hmotnosti, které je udrženo nejméně rok. Takovéto „skromné“ cíle jsou však pro většinu jedinců snažících se zhubnout považovány obecně za nedostatečné.

Je například známo, že velmi obézní ženy chtějí v průměru zhubnout třetinu své počáteční hmotnosti, což je nereálný cíl. Není proto jistě divné, že jedinci s obezitou zkouší neustále nové a zaručené diety, které slibují rychlý a dramatický efekt odpovídající jejich představám. Obzvláště když klasická medicína takové zázračné výsledky není schopna nabídnout.

Typy diet


o Diety s vysokým obsahem tuků (55 % až 65 % z celkového denního příjmu energie) a bílkovin, a nízkým obsahem sacharidů (cukrů) (<100 g sacharidů denně). Do této skupiny patří například známá Atkinsova dieta, Mayo Clinic dieta, a jiné.

o Diety s přiměřeným obsahem tuků (20 % až 30 % z celkového denního příjmu energie) a bílkovin, vysokým obsahem komplexních sacharidů a celkově vyváženým zastoupením jednotlivých živin. Do této skupiny patří například ve Spojených státech známé diety USDA Food Guide Pyramid, DASH dieta, či Weight Watchers dieta.

o Diety s nízkým obsahem tuků (11 % až 19 % z celkového denního příjmu energie) a velmi nízkým obsahem tuků (<10 % z celkového denního příjmu energie), velmi vysokým obsahem sacharidů a přiměřeným obsahem bílkovin. Do této skupiny řadíme například opět v USA populární diety Dr. Dean Ornishův program proti srdečním chorobám; Eat More, Weight Less (Jez více, važ méně); Pritkinova dieta.

Libor Vítek, www.sportvital.cz

Docent lékařské chemie a biochemie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Odborník v oblasti výzkumu oxidačního stresu, nemocí jater a zdravé výživy. Pracuje na IV. Interní klinice a na Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


Jakou dietu držíte vy? Neděláte stejnou chybu jako většina ostatních, že se snažíte zhubnout příliš, navíc bez pohybu?

Reklama