Zápis do základní školy je pro dítě významným krokem, protože předchází zcela mimořádnému životnímu mezníku, nástupu dítěte do první třídy. Mohou ho trápit obavy a nejistota z cizího prostředí, neznámé paní učitelky, s níž má komunikovat.  

škola

Rodiče budoucích prvňáčků by měli výběru školy věnovat velkou pozornost. Všímat si zda se jejich potomek do první třídy těší. Snažit se jej v jeho nadšení podporovat. Věřím, že se nemohou ubránit spoustě otázek, které se jim víří hlavou: „Jak v této zkoušce obstojí? Nebude si v té velké škole připadat ztracený? Bude mít hodnou a laskavou paní učitelku, která ho všemu naučí? Dokáže ho zaujmout, když se bude nudit, vyrušovat a zlobit?“

Výměna školkového režimu za školní s sebou opravdu nese spoustu zásadních změn v životě celé rodiny. Prvňáčkovi je potřeba přizpůsobit každodenní program tak, aby své nové povinnosti zvládl vyspalý a odpočatý, s podporou a pomocí rodičů.

V neznámém prostředí

Pro bázlivější nebo úzkostlivější dítě může být vstup do cizího prostředí náročný tím spíše, pokud netuší a neumí si představit, co všechno jej tam čeká. Některému dítěti trvá déle, než si v neznámém prostředí zvyknou, škola jim třeba bude připadat cizí a nepřátelská. Vy mu přitom můžete výrazně pomoci. „Povídejte si se svým dítětem o tom, jak to ve škole vypadá, co je ve škole jinak než ve školce. Že do školy už chodí velké a šikovné děti, které se tam naučí spoustu nových věcí. Zkuste dítě na školu naladit a těšit se spolu s ním. Vyprávějte mu, jaké to bylo, když jste šli k zápisu do školy vy, co jste ve škole zažili.

Dítě a učitel

Velmi důležitá je paní učitelka, která bude budoucí prvňáčky vyučovat, jestli bude dostatečně komunikativní a ochotná včas rodiče informovat o případných problémech, zda bude vstřícná, trpělivá a schopná občas „přimhouřit oko“ při případných výstřelcích. Osobnost učitelky je velmi důležitá i pro vztah, který si dítě vytváří ke škole jako takové: „Prvňáčkové většinou paní učitelku (mužů elementaristů je na našich školách bohužel nedostatek) milují. Často se stává, že se s nimi dítě dohaduje, že „tak to je, protože paní učitelka to přece říkala“.

Co čeká u budoucího prvňáčka zápisu?

Nástup do školy je zásadní změnou zejména s ohledem na každodenní rozvrh dítěte a jeho schopnost přizpůsobit se novému řádu a vyšším nárokům na práci. V hodinách se od něj očekává, že bude pracovat, přiměřeně se koncentrovat a nebude svým chováním rušit ostatní. Je vhodné tyto schopnosti u dítěte rozvíjet postupným nacvičováním. U zápisu by mělo zvládnout reprodukovat básničku nebo písničku, znát barvy, geometrické tvary, mělo by umět vyjmenovat číselnou řadu do 10 a orientovat se v číselné řadě do 5.

Příprava k zápisu i na zvládnutí nástupu do první třídy nemusí být žádný dril, naopak nejpřirozenější a příjemnější je podporovat schopnost dítěte se soustředit při oblíbených hrách, jako je pexeso, karty, deskové hry, Člověče, nezlob se… Vyžadujte po dítěti, aby i doma plnilo dohodnuté normy chování. Povídejte si s dítětem o tom, proč je školní práce důležitá, kvůli čemu do školy chodíme. Ukazujte mu praktickou využitelnost školních poznatků (brzy už si samo přečte knížku, spočítá si, kolik mu mají vrátit v obchodě…). 

Je velmi důležité, aby budoucí prvňáček uměl správně držet tužku. Pokud tomu tak není a dítě nerado kreslí a vybarvuje, je vhodné vyhledat odborníka (speciálního pedagoga) a odstranit nesprávné držení psacího náčiní ještě před vstupem do první třídy. Pro vyvození a upevnění správného úchopu využijte ergonomicky tvarované pomůcky dostupné na trhu – grafitovou tužku STABILO EASYgraph, pastelky STABILO EASYcolors, později pak pero STABILO EASYoriginal. Při jejich nákupu mějte na paměti, zda máte doma praváka či leváka.

SPRÁVNÝ NÁCVIK PSANÍ

1.       Psaní a kreslení by mělo vždycky být pro dítě příjemnou zábavou, potěšením, ne stresující povinností.

2.       Dbejte na to, aby dítě vždycky drželo tužku správným způsobem a zbytečně si neosvojilo různé zlozvyky, které se následně těžko odvykají.

3.       I nejmenším dětem pořiďte psací potřeby, které mají ergonomický (trojúhelníkový) tvar a podporují správný úchop. Pero by mělo příjemně padnout do ruky, mělo by mít měkkou protiskluzovou zónu úchopu, která podporuje uvolněné držení. Volte spíše širší stopu (hrot), tenká linka způsobuje, že ruka automaticky více tlačí na psací pomůcku. Důležité je i to, aby se dítěti psací náčiní líbilo. Oblíbené pero je vždy používáno s nadšením a motivuje dítě k psaní.

4.       Pokud vaše dítě preferuje levou ruku, nesnažte se ho předělat, ale pořiďte mu speciální pera a tužky pro leváky. Vyzkoušejte si v kamenných prodejnách na ergonomické produkty pro leváka, např. celá řada STABILO EASY nabízí nejen tužku, pero, ale i pastelky pro leváky.

5.       Pokud se vyskytnou problémy s úchopem, obraťte se na speciálního pedagoga, který byl proškolen ve specializovaném grafomotorickém kurzu.

Autor: Mgr. Světlana Drábová

speciální pedagog

Reklama