Příroda vymíráBeruška, včely, chrobák, mravenci nebo nádherně zbarvení motýli. Také jste jako děti trávili nekonečné minuty pozorováním těchto malých živoucích zázraků přírody? Vaše vnoučata však takově štěstí za pár let už možná mít nebudou. Nebude totiž co pozorovat.

Přírodovědci bijí na poplach!

Česko přišlo za posledních sto let o tři tisíce druhů hmyzu, a když to bude pokračovat stejným tempem, za několik desetiletí se už možná naši potomci na dnes zcela běžné exempláře hmyzí říše budou chodit dívat do zoo, anebo je budou znát už jen z obrázků.

Roháč

Podle souhrnné vědecké analýzy červeného seznamu ohrožených druhů, kterou otiskl odborný časopis Vesmír, z české přírody za posledních sto let vymizely až tři tisíce druhů hmyzu. Dalších deset tisíc druhů, tedy celá třetina hmyzí říše, je v přímém ohrožení. Úbytek se týká všech druhů od motýlů přes brouky až k vážkám a včelám.

Pozor, ať ho nezašlápnete!

Mnoho vzácných druhů se dnes vyskytuje jen v malých lokalitách. Mimo tyto oblasti by dnes „zapálení“ staří profesoři z přelomu 19. a 20. století, jak je známe z filmů, našli pouhou polovinu druhů z původní druhové rozmanitosti.

Hnědásek osikový už žije v ČR v jediném lese

Příkladem může být hnědásek osikový (opravdu si ho pamatuju!), který dnes žije pouze v jednom lese v Polabí. „Mnohé druhy, které vyhynuly nebo je pokládáme za kriticky ohrožené, byly dříve tak rozšířené, že se jimi naši předchůdci ani nezabývali,“ varuje entomolog Martin Konvička z Jihočeské univerzity.

Za úbytkem stojí zásahy do krajiny

Hlavní příčinou úbytku českých bezobratlých jsou změny krajiny a způsob jejího ošetření, převážně chemický. „Hmyzu neumožníme samotnou existenci, ničíme jejich přirozený biotop – ať je to rašeliniště, skalní výchoz, step nebo starý dutý strom,“ přidává se entomolog z České zemědělské univerzity Jan Farkač.

Také vážky mají u nás svůj osud zpečetšný

Podle vědců se dá mnoho druhů ještě zachránit, k dispozici je i dostatek financí. Hlavním úkolem je ale změnit současný pohled na krajinu a přírodu. „Mrtvý strom v lese není ekologická katastrofa, spíš naopak. Je to domov pro stovky druhů zvířat,“ říkají.

Sežerou nás kobylky?

Podobný dramatický úbytek hmyzu přitom nezaznamenali vědci jen v České republice. Ztráty na druhové rozmanitosti se týkají celé střední Evropy. Jde přitom o jeden z největších problémů ochrany přírody, neboť například s vymizením dravých druhů hmyzu může dojít k přemnožení škůdců a zničení dosavadní rovnováhy.