Milé čtenářky, náš společný výlet do jižních Čech se už pomaličku blíží. Těšíte se?
Pokud jste se už rozhodla, že s námi 28. května strávíte sobotu, určitě vás budou zajímat další informace ohledně této akce.

 

A pokud stále váháte, třeba vás popis túry, kterou společně podnikneme - a která bude bezpochyby fajnová - přesvědčí, že nechat si tento výlet ujít, by byla skutečně škoda ;o)

 

Hlavní rozpis naší trasy:

Hluboká n. Vltavou, kostel – Pod Janečkem (2 km) – Proti myslivně (3,5 km) – Baba (5 km) – Proti sv. Janu (6,5 km) – Karlův Hrádek (10,5 km) – Purkarec (13 km)

 

Co jsme se o této trase dozvěděli z průvodce?

Kdysi se ve zdejších hlubokých lesích rozléhaly zvuky loveckých trubek a údery kopyt koní, kteří pak přicházeli až na samý břeh řeky zahnat žízeň. Později se tu lovná zvěř chovala ve velikých oborách, rozprostřených v kopcovitém terénu po obou stranách Vltavy. Bez práce nezůstala ani samotná královna českých řek – na své hladině nesla nesčetné vory, splavující dříví z jižních Čech až do matičky Prahy. Lovecké halali tu zní už jen zřídka, vltavští plavci již dávno odpluli po vlnách zapomnění. Řeka však paměť neztratila a umí poutavě vyprávět, stačí jen umět naslouchat. Trasa procházející krásným úsekem mezi Hlubokou a Purkarcem k tomu nabízí bezpočet příležitostí. Povede nás podél vody i lesnatými stráněmi, širokými cestami i pěšinami. Není příliš dlouhá, nemá výrazné převýšení, je však pestrá a členitá.

 

Baba – strmý ostroh spadající skálou Babou téměř kolmo k Vltavě. Vlevo za oplocením (v oboře) je vidět dobře zachovalé opevnění – dvojité valy a příkopy, které bez ohledu na tvary terénu podkovovitě obklopují nevelkou vrcholovou plošinu a na obou koncích se připojují ke srázu nad řekou. Příkopy jsou široké 5–8 metrů a valy místy vysoké až 9 metrů. Akropoli hradiště protíná plot obory. Lokalita na ploše asi 1 ha měla zřejmě útočištný charakter a využívala se jen v dobách ohrožení, nenašly se tu totiž žádné výraznější stopy osídlení. Podle nálezů je hradiště možné zařadit do pozdní doby bronzové.
Skála Baba a přilehlé strmé svahy jsou přírodní památkou se zbytky rostlinných společenstev původních suťových lesů a skalních doubrav.

 

Stará obora – má úctyhodnou rozlohu 1 542 ha a zaujímá rozsáhlé území mezi Hlubokou a Purkarcem. Pochází již z konce 15. století, v dnešní podobě byla zřízena Schwarzenberky v letech 1766–71 především pro chov černé zvěře, dnes se tu chovají i mufloni a daňci. Obora je oplocena, délka plotu je asi 20 km.

 

Hněvkovická přehrada – vodní dílo vybudované v letech 1986–90 pro potřeby zajištění chladicí vody pro elektrárnu Temelín. Přehradní jezero je dlouhé max. 18,6 km a zasahuje až téměř pod Babu. Největší hloubka je u hráze 16,5 m, zatopená plocha 312 ha.

 

Karlův Hrádek – nazývá se též Hrádek u Purkarce či Karlshaus. Nevelký, ale malebný lovecký hrad, obtočený dosud velmi mohutným valem a hlubokým příkopem, založil ve 2. polovině 14. stol. císař Karel IV. Hrad neměl dlouhého trvání. Karlův syn Václav IV. o něj nejevil zájem, a tak objekty do konce 14. stol. zpustly a rychle se měnily v ruiny. Dochovalo se dosud vysoké zdivo obvodové hradby, na severovýchodní straně pak kaple s hrotitými okny. V průjezdu bývalé brány jsou kamenné lavice.

 

Purkarec – se poprvé připomíná r. 1352, obec zřejmě vznikla jako podhradní městečko Karlova hrádku. Dominantou obce je původně raně gotický kostel sv. Jiří z doby kolem roku 1300, romanticky přestavěný v 19. stol., průčelní barokní věž byla upravena novorománsky v r. 1879. Dochovalo se tu několik lidových statků ve stylu selského baroka se zdobenými štíty a vjezdovými branami. V době, kdy Vltava byla ještě důležitou vodní cestou, po které se plavily vory, patřil Purkarec mezi oblíbené zastávky plavců. Starou plaveckou tradici připomíná pomník na návsi v podobě balvanu s kotvou a Síň voroplavby na Vltavě.

 

A zde bude naše túra končit. Všichni se společně naobědváme, odpočineme, poklábosíme... A jak bude náš výlet pokračovat? Tak to se dozvíte v příštím článku ;o)

 

Naše zkušenost z cesty:

Minulý víkend, jsme tuto trasu prošli, abychom vám mohli napsat, na co se máte připravit! Trasa je moc hezká, lemuje tok Vltavy. Většina trasy jde po rovině, ale čekají nás i tři pěkné kopečky. Nahoře je pěkný výhled na koryto řeky.

Cesta rozhodne není pro úplně malé děti a maminky, které chtěly vzít kočárek s ratolestmi. Zčásti jde lesem, kde je pěšina velmi úzká, a kopečky, na které narazíme, jsou v některých místech strmé. To by bylo s kočárkem náročné.

Městečko Purkarec je malebné a hospůdky, kde si dáme oběd jsou velmi přítulné. Vyzkoušeli jsme restauraci U kostela, kde jsme se opravdu dobře najedli. Předpokládaný čas, za který tuto túru ujdeme, pokud půjdeme normálním tempem, je 2-3 hodiny.

 

Více informací o celé akci a přihlášení na výlet najdete ZDE: