Píše se rok 30. Tváří v tvář stojí Ježíš Nazaretský a Pilát Pontský. Zatímco Pilát uctívá bohy svého lidu a jako mnozí Římané považuje židovské náboženství za pověru, Kristus si stojí za vírou v jediného boha. Byl to ale pro prefekta Piláta opravdu důvod poslat ho na smrt?

pilát

Pilát Pontský, jinak i Pontius Pilát, byl prefektem celé provincie Judea. Na tento post se mohli vydrápat pouze členové ordo equester. To byla nejvyšší společenská vrstva, které byl nadřízený už jen císař. K této elitě patřilo zhruba jedno procento všeho obyvatelstva římské světové říše.

Pilát byl mocenský politik a úřad, který zastával a který mu svěřil císař Tiberius, měl vojenský charakter. Hlavním Pilátovým úkolem bylo udržovat v provincii Judea klid a pořádek. Vládl tvrdou rukou celých deset let.  

Klid rozhodně neměl.

Od přeměny Judeje v římskou provincii v roce 6 tady nebyl klid prakticky nikdy. Tím spíš o pašijových svátcích, na které se sjížděly do Jeruzaléma tisíce Židů ze všech stran. Mohlo dojít k nepokojům, což Pilát věděl a také byl patřičně bdělý. Krom toho neměl židy rád.

Ze svého úřadu nijak zvlášť nadšený nebyl a navíc proslul krutostí a úplatností.

Na tohoto soudce tedy narazil Ježíš. Mohl od něho vůbec očekávat spravedlivé soudní řízení? Nakolik měl ale Pilát zájem Ježíše nechat zabít, když ho ani nebral vážně?

„Nejsem vinen krví tohoto člověka,“ pravil Pilát, než si veřejně nad soudem „umyl ruce.

Proč se tohle stalo tolik známým? Chtěl někdo Piláta očistit ze smrti Velkého muže, anebo se Pilát skutečně snažil Krista omilostnit? Proč dal davu navíc ještě vybrat mezi Ježíšem a vrahem Barabášem?

Podle líčení příběhu, které nám nabízí evangelia, musel Ježíš absolvovat jakési dvojí řízení.

Soud před Radou starších „synedrion, sanhedrin“ a politický proces před Pilátem. V evangeliu podle Marka se píše, že ve čtvrtek večer před pašijovou slavností Ježíše zatkli. Byl předveden před Radu starších, což byl nejvyšší jeruzalémský samosprávný orgán.

Rada se prý shromáždila ve veleknězově domě a ještě téhož večera rokovala o Ježíšově osudu. Rada pak ještě v pátek ráno předala Ježíše římskému místodržícímu Pilátovi.

pilát

Pilát Ježíše vyslýchal a mimo jiné mu položil i otázku: „Ty jsi král Židů?“, načež mu Ježíš odpověděl Ty sám to říkáš. Mohlo to znamenat něco jako „To říkáš ty, ne já“. Vlastně nepotvrdil to, proč byl souzen.
V každém případě je zajímavé, že celá událost byla naplánována na pátek odpoledne. Byl svátek, a to důležitý.

Ve finále se Pilát navíc nechává slyšet, že to není jeho vina, že je Kristus odsouzen.  Proč by to dělal? Úřad měl jistý, mohl si dělat, co se mu zachtělo, neměl rád Židy, byl krutý...

  • Ježíš byl krutě bičován. Muselo ho to hodně oslabit.
  • Kříž, který si Kristus na Golgotu nesl, byl vysoký tři a půl metru a vážil v případě, že bylo použito syrové dřevo, zhruba devadesát kilogramů.
  • Samotná cesta na Golgotu byla dlouhá asi 700 až 760 metrů.

Potud šlo celkem o standard. Lze-li věřit dobovým análům.

A jestli lze, pak je hodně věcí zvláštních. Předně to, jak se sám Pilát ke Kristovu ukřižování postavil.

Vojáci, kteří Ježíše přibili na kříž, měli nařízeno ho v podpaždí podvázat provazem. Proč? Ježíšovi navíc nebyly zlomeny nohy, jak bylo zvykem. Dělalo se to proto, aby se odsouzenec nohama nezapíral a rychleji se udusil. Proč Pilát tohle nařídil, když vědět, že Kristus nebude umírat pomalu vysílený, ale naopak, bude muset být z kříže sejmut, protože do soboty kvůli svátku nikdo viset nesměl?

Podle Evangelií byl Ježíš na kříži kolem tří hodin.

Kristus byl sundán z kříže a Josef z Arimatei s Máří Magdalénou a Nikodémem ho zabalili do látky a odnesli. Zase, pokud se nemýlí historické spisy, Ježíš krvácel. To vede člověka k myšlence, jestli by krvácel, když by byl mrtvý. Vždyť dnes víme, že mrtvé tělo nekrvácí.

Byl to záměr Pontiuse Piláta, aby Ježíš nezemřel? A pokud ano, proč?

To všechno jsou dohady, protože jak to bylo doopravdy, se dnes asi nedozvíme, pokud se Ježíš nevrátí a nepoví nám to sám.

V každém případě je postava Piláta a jeho vina na smrti, nebo lépe na odsouzení Krista, poněkud sporná.

Navíc, v dokumentu televize BBC o životě Krista, který se vysílal loni a byl velice zajímavý, se říkalo, že Josef z Arimatei, tedy nejlepší Ježíšův přítel, byl ale také současně bohatý člověk, strýc Marie a přítel samého Piláta. To mě opravdu zaujalo…

Kdo ví. Pilát žádný memoár nesepsal, tak můžeme jen doufat, že se najde třeba další evangelium, třeba podle Magdalény, nebo jiný svitek, který Piláta ukáže tak, jaký byl opravdu.

Tady je ještě výňatek z knihy Mircea Eliade: „Jsi posvátný, sporýši, protože rosteš na zemi. Poprvé tě našli na hoře Kalvarie. Vyléčil jsi našeho vykupitele a zacelil jsi jeho krvácející rány.“

No, byla by to hezká myšlenka, kdyby po zemi chodili potomci samotného Krista, který zrovna díky Pilátovi (měl přece rád peníze a Josef je měl) nezemřel, ne?