Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v posledních dnech informovala tak zvané eNeschopence. Ta má ulehčit práci lékařům a navázat elektronickou komunikaci mezi nimi a ČSSZ. Zajímalo nás, jaké výhody z toho plynou pacientům.

ensch

ČSSZ se rozhodla podpořit elektronickou komunikaci s lékaři a zdravotnickými zařízeními. A tak vynašla novou službu: e-Podání Hlášení pracovní neschopnosti. Pilotním projektem této služby je eNeschopenka.

„S cílem informovat a získat pro elektronickou komunikaci co nejvíce lékařů vydala v těchto dnech Česká správa sociálního zabezpečení aktuálně informační leták „eNeschopenka" v nákladu 10 000 kusů. Leták podnětnou a výstižnou formou seznámí lékařskou veřejnost s výhodami této moderní formy komunikace, předpoklady pro její zavedení do lékařské praxe a poradí, kam se obrátit v případě zájmu o další informace,“ sdělil nám Pavel Gajdoš, tiskový mluvčí ČSSZ.

Co je eNeschopenka?

Aplikace eNeschopenka slouží k vedení evidence práceneschopných klientů. Umožňuje lékaři předávat přímo ČSSZ veškeré informace o vzniku, změně či ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Lékař se tak vyhne ručnímu vyplňování a následnému zasílání papírových formulářů.

eNeschopenka usnadní práci lékařům...

  • Lékař už nemusí při vzniku dočasné pracovní neschopnosti vyplňovat klasické papírové propisovací tiskopisy Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Informace, které se nyní předávají na I. a II. Díle, popřípadě i Hlášení ošetřujícího lékaře, zašle Obvodní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) elektronicky. Ostatní díly vytiskne a předá pacientovi.
  • Údaje o pacientovi se do formuláře načítají automaticky z lékařské evidence. Lékař tedy doplní pouze informace, které nejsou k dispozici v běžné databázi.
  • Lékař nemusí vyzvedávat klasické tiskopisy Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, které podléhají evidenci OSSZ.
  • Lékař nemusí zasílat na adresu OSSZ díly Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a Hlášení ošetřujícího lékaře, jak tomu bylo doposud.
  • lékař zjistí, že se v záznamu pacienta vyskytla chyba, umožní mu aplikace eNeschopenky záznam opravit a znovu odeslat na příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Zní to jako rajská hudba! Ve zdravotnictví konečně začíná kvést elektronická komunikace. Jaké výhody to však přinese pacientům? Je snad eNeschopenka prvním krůčkem k tomu, abychom z ordinace nemuseli chvátat s papíry na pracoviště, ale mohli jít rovnou stonat? Alena Franková z tiskového odboru ČSSZ odpověděla následovně...

Jaké výhody znamená eNeschopenka pro pacienty? Budou pacienti po zavedení eNeschopenky stále nuceni jít od lékaře ještě odevzdat papíry na pracoviště, nebo budou konečně moci z ordinace rovnou domů stonat?
V současné době, kdy probíhá 1. fáze projektu eNeschopenky, se tato služba týká jen ošetřujících lékařů nebo zdravotnických zařízení. E-podání v současné době nahradí pouze I. a II. díl tiskopisu „Rozhodnutí  o vzniku dočasné pracovní neschopnosti“, tedy hlášení, která ošetřující lékaři a zdravotnická zařízení zasílají příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, což umožňuje platná právní úprava. Je to první krok v projektu, jehož cílem v budoucnu je nahrazení současných klasických papírových tiskopisů.
Proto v této fázi budou další díly (III. – V.) tiskopisu, které se týkají hlášení zaměstnavateli a uplatnění nároku na nemocenské, předávány nadále v papírové podobě. Další kroky k cílovému  řešení, tedy k plné elektronizaci tiskopisu, budou závislé na legislativních změnách, které musí předcházet.

Pacienti tedy zatím změnu nepocítí, přesto jde o krok, který nás k vizi pohodlnějšího stonání má přiblížit.

Reklama