James Macie byl nemanželský syn a toto stigma ho provázelo celý život. V Anglii 18. století byly takové zákony, že mu byla odmítnuta práva obyčejných občanů jenom kvůli tomu. I přes to zemřel velmi bohatý, uznávaný vědec a výzkumník. Není divu, že byl velmi zahořklý vůči Anglii.

James se narodil ve Francii v roce 1765 jako nemanželský syn anglického vévody. Jeho matka byla velmi bohatá, přestěhovala se do Anglie a rozhodla se získat svému synovi postavení, které si zaslouží. Ale jediné, co se jí podařilo, že získala pro syna anglické občanství.

Ale jeho práva jako takového byla výrazně omezena:

* Nemohl vstoupit do Parlamentu
* Nemohl zastávat žádný veřejný úřad
* Nemohl vstoupit do armády či námořnictva
* Nemohl vstoupit do žádné církve
* Nemohl dostat žádnou finanční podporu pro svůj výzkum, ani majetek patřící koruně
* A samozřejmě nemohl nikdy zdědit titul po otci, vévoda z Northumberlandu.

Navzdory těmto omezením (nebo právě proto) James vynikal ve všem, do čeho se pustil, hlavně ve vědě. Velmi brzo se stal světově uznávaným odborníkem. I přesto, že jeho kolegové, méně talentovaní a méně záslužní než on, byli povýšeni za své práce do rytířského stavu, Jimovi byla tato pocta vždy odmítnuta. A to vše za něco, co ani nebyla jeho vina, jenom proto že byl nemanželský syn.

Není se čemu divit, že James neměl Anglii v lásce. Když zemřel v roce 1829, byl velmi velmi bohatým mužem. A protože neměl rodinu a děti, aby nepřenesl svoji nemanželskou klatbu i na ně – nebyl žádný dědic jeho obrovského majetku. A aby se pomstil Anglii za to, jak se k němu celý život chovala - odkázal veškerý majetek Spojeným státům americkým.

Jim nikdy Spojené státy nenavštívil, ale tím, že odkázal své bohatství jim, vydědil Anglii stejně tak, jako ona vydědila jeho. Ve své závěti upřesnil, že jeho peníze musí být použity pro nadaci, která bude podporovat vědu a šířit vědecké znalosti mezi lid a která ponese jeho jméno, které si zvolil pro svůj život a které mu nahradilo skutečné rodinné jméno, jež mu bylo odmítnuto při narození.

Jeho finance založily obrovskou instituci, která dnes v sobě shromažďuje neuvěřitelné kulturní a vědecké sbírky Spojených států. A protože jeho anglické jméno bylo Smithson, i celá instituce nese jeho jméno: Smithsonian Institution.

Reklama