Kdysi byl v zemi veliký hladomor. Půda odmítala plodit a lidé umírali. Tenkrát se Velký duch slitoval a poslal nahou dívku, aby uzdravila zemi a zachránila lid. Když se dívka dotkla země pravou rukou, vyrostly brambory. Když se jí dotkla levou rukou, zaplnila se země obilím. Pak se unavená dívka posadila. A z místa, kde usedla, začal růst tabák.

Tak se vypráví o vzniku tabáku v legendě severoamerických Huronů. Ani sami indiáni se však neshodnou na její interpretaci – je tedy tabák třetím darem nahé dívky, určeným pro mysl, zatímco dva předchozí patří tělu, nebo je symbolem toho, že dary Velkého ducha nejsou zadarmo? A nebo je jen jakýmsi „náhodným“ produktem vyčerpané dívky?

Rituální a léčivý
Ve skutečnosti tabák pochází z Jižní Ameriky. Pěstovat se zřejmě začal už ve třetím tisíciletí př. Kr., konkrétní nálezy však pochází až z Mayského období. Mayové tabák především žvýkali a šňupali. Nejstarší známé dýmky byly vyrobeny až kolem roku 200 př. Kr. Tabák však pro indiány nebyl každodenně užívanou plodinou – byly mu přisuzovány léčivé a rituální účinky a užívat ho často směli jen dospělí muži. Ve vysokohorských oblastech ostatně působil příznivě na srdce – stimuluje totiž jeho činnost a zvyšuje krevní tlak. K rituálním účelům byl používán ve směsi s dalšími bylinami. Pro mnoho amerických kultur se stal neoddělitelnou součástí náboženských, politických a sociálních obřadů – vzpomeňme jen na zpopularizovanou dýmku míru neboli kalumet.

Známe ho přes půl tisíciletí
Když Kryštof Kolumbus objevil roku 1492 Nový svět, seznámil se i s tabákem. Zprávu o jeho objevu si zapsal do deníku přesně před pěti sty patnácti lety, 15. listopadu. První tabáková semena přivezl do Evropy účastník druhé Kolumbovy výpravy Roman Pene roku 1518. Pocházela z provincie Tabacco na ostrově San Domingo. O popularizaci tabáku se ale zasloužil především Francouz Jean Nicot de Villemain, podle nějž získala jméno jak rostlina, tak alkaloid v ní obsažený. Kouření se díky cestovatelům rychle šířilo světem – roku 1601 doputoval tabák na Jávu, 1605 do Indie, 1625 do Persie a kolem roku 1770 začali kouřit i Číňané. Spolu se španělskými a francouzskými vojáky se tabák šířil i po Evropě. První Češi začali kouřit na přelomu 16. a 17. století.

První protikuřácká kampaň
Že to s tabákem nebude tak růžové, pochopil už v roce 1603 anglický král Jakub I. a zahájil první protikuřáckou kampaň. Zvyšování cel však kuřáky neodradilo. Naopak, přineslo nebývalý zisk státní pokladně. A tak začalo propojení státu a tabákových lobby. Že je s kouřením třeba něco udělat, a to v masovém měřítku, seznala společnost  až ve druhé polovině dvacátého století.

Epidemie z Nového světa
Tabák se tak vlastně stal epidemií, která zachvátila celý svět. Až příliš pozdě lidé pochopili, že je snadné začít kouřit, ale mnohem těžší přestat. A že nadměrné užívání tabáku má veskrze negativní následky. Tabák tak bývá, stejně jako brambory, na než organismus řady Evropanů reaguje nepříznivě, označován za pomstu indiánů. Ale zatímco brambory mají i svou pozitivní stránku – nasytily řady hladovějících, tabák si označení „pomsta“ plně zaslouží. Nejprve se přitom kouřil z dýmek a šňupal se. Když však vznikl roku 1880 první stroj na masovou výrobu cigaret, nic už jeho triumfálnímu tažení nebránilo.

O odvykání kouření čtěte ZDE.

Kouříte? Cigarety nebo dýmku? Zkoušela jste někdy kouřit kalumet? Připadá Vám dýmka „přijatelnější“ než cigarety? Proč? A co říkáte na doutníky? Zkoušela jste někdy vodní dýmku? Co si o ní myslíte?

Reklama