Abelia Lymfatis

5a9fcadf581f1obrazek.pngCo přípravek obsahuje?
Invertní sirup IS 50 (20 % glukózy, 20 % fruktózy a 60 % sacharózy). V komplexu jsou obsaženy výluhy rostlin: chmel otáčivý, jitrocel kopinatý, jetel luční, jahodník obecný, dobromysl obecná v objemu 0,01 % obj. od každé rostliny. Přírodní aroma – citron. Bez chemických konzervačních prostředků.
Kdy se přípravek používá?
Lymfatický systém je kanalizací lidského organismu a patří také do imunitního systému. Jeho funkcí poškozují plísně a jiné infekce, těžké kovy a záněty nejrůznějšího původu. Vznikají otoky a ve tkáních se hromadí škodlivé látky. Komplex Abelia Lymfatis napomáhá odstranit příčiny, které blokují správnou funkci lymfatického systému.
Dávkování
Děti od 3–8 let 1x denně 1 kávovou lžičku, děti od 10–15 let 2x denně 1 kávovou lžičku, dospělí 2–3x denně 1 kávovou lžičku, není-li doporučeno jinak. Při konzumaci použijte přiloženou lžičku, jinak může po kontaktu s ústy dojít ke kontaminaci výrobku.
Použití
Před užitím je třeba alespoň 20 minut nejíst, nekouřit, nepít žádné nápoje kromě čisté vody. Mezi užitím jednotlivých preparátů dodržovat pauzu 1–5 minut. Nepoužívat kovovou lžičku.
Balení: 180 ml
Doporuč. cena vč. DPH: 341 Kč
 
Joalis Lymfatex

5a9fcaccb3d80obrazek.pngCo přípravek obsahuje?
líh 20%, rostliny: sója luštinatá (Glycine max (L.) Mer.), kozinec blanitý – nať (Astragallus membranaceus (Fisch ex Link.)), pšenice špalda (Triticum spelta L.)  v objemech  0,01 % od každé rostliny.
Kdy se přípravek používá?
Komplex s obsahem rostlinných výluhů, který se využívá k odstranění infekčních ložisek z lymfatického systému. Infekční ložiska v lymfatickém systému ovlivňují funkci tohoto systému a jsou zdrojem mikrobiálních toxinů, které pak mohou poškozovat jakoukoli funkci a kterýkoli orgán lidského organismu. 
Dávkování
Dospělí 2x denně 10 kapek, není-li doporučeno jinak.
Použití 
20 minut před užitím a po užití nejíst, nekouřit , nepít žádné nápoje kromě čisté vody.
Pokud užíváte současně více preparátů Joalis, je nutné mezi užitím dodržovat pauzu 1-5 minut. Nepoužívat kovovou lžičku. 
Balení: 50 ml
Doporuč. cena vč. DPH: 341 Kč

Více informací najdete na www.joalis.cz
 

Reklama