5. ročník Běhu pro život startuje 5. května v Pardubicích a pokračuje v Českých Budějovicích, Brně, Plzni, Ústí nad Labem, Ostravě a Praze.
Akci podpoří Hana Čížková a Pavel Liška

Pomoci opuštěným dětem bez rodiny je posláním letošního, již pátého ročníku Běhu pro život, který organizuje Nadační fond Tesco. Partnerem projektu je Asociace náhradních rodin České republiky a odborným garantem PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., který se dlouhodobě zabývá problematikou potřeb dětí a jejich plnění v systému náhradní péče. Záštitu nad Během pro život přijali jak patroni z řad známých osobností, Hana Čížková a Pavel Liška, tak i Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a krajské úřady a města, kde se poběží.

Běh pro život

Cílem letošního Běhu pro život je vybrat 4 miliony korun. „Jménem Nadačního fondu Tesco bych rád pozval všechny, jimž není lhostejný osud dětí bez rodin, aby se zapojili do letošního ročníku Běhu pro život. Je určen opravdu všem, jednotlivé běhy budou mít i tento rok trasu dlouhou přibližně čtyři kilometry, přičemž je možné ji proběhnout nebo projít volným krokem. Přispět lze ale nejen prostřednictvím startovného z běhů, ale i DMS, finančních darů, koupě tkaniček či podpory virtuálních běžců na www.behprozivot.cz,“ říká David Nekovář, předseda správní rady Nadačního fondu Tesco.

Výtěžek z Běhu pro život je určen na vytipování a vyškolení vhodných rodin pro poskytování pěstounské péče na přechodnou dobu a na finanční podporu, která bude poskytována těmto rodinám při péči o děti. Jana Lexová, místopředsedkyně Výkonné rady Asociace náhradních rodin ČR, k tomu dodává: „Díky Běhu pro život padesát dětí převážně ve věku od narození do tří let, které žijí v ústavní péči, budou moci vyrůstat v náhradním rodinném prostředí po tu dobu, než bude vyřešena jejich situace.“

Podle údajů organizace Eurochild je ve státech Evropské unie v ústavní péči umístěno cca 140 000 dětí. Česká republika se na tomto počtu podílí téměř 8 %, ačkoliv její podíl na počtu obyvatel EU činí pouhá 2 %. „V současnosti je u nás více než 11 000 opuštěných dětí, které z jakýchkoliv důvodů přišly o svoji rodinu nebo pocházejí z rodin, které se o ně z různých důvodů nedovedou nebo nemohou postarat. Vzhledem k tak velkému počtu není možné všem těmto dětem zajistit odpovídající individuální péči. Končí proto často v kojeneckých ústavech či dětských domovech, kde i sebelepší péče nenahradí základní potřebu dítěte, kterou je zažít individuální, intenzivní a oboustranně emocionálně vřelý kontakt s dospělou pečující osobou. Podpora pěstounské péče umožní těmto dětem nalézt včas plnohodnotnou rodinu, v níž prožijí normální dětství s rodičovskou péčí, kterou nic nenahradí,“ říká PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., odborný garant projektu.

Běh pro život letos zaštítí i patroni z řad známých osobností, Hana Čížková a Pavel Liška. Hana Čížková, filmová a divadelní herečka, která má na svém kontě více než 50 filmových rolí, má s pěstounskou péčí svou vlastní zkušenost. „Moc ráda jsem se stala patronkou letošního ročníku Běhu pro život, který chce pomoci opuštěným dětem najít novou rodinu. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že být pěstounem vyžaduje odhodlání a trpělivost, což se pak ale několikanásobně vrátí. Pro mne osobně bylo pěstounství cestou, jak získat skvělou dceru. Věřím, že letošní Běh pro život podpoří co nejvíce lidí,“ říká Hana Čížková.

Běh pro život

Divadelní a filmový herec Pavel Liška, nositel ocenění Český lev za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Štěstí (2005), pěstounskou péči podpořil již v minulosti. Ke svému zapojení do Běhu pro život dodává: „Běh pro život se snažím podpořit, protože sám mám doma jedno lidský mládě a je pro mě nepředstavitelný, že by se mu mohlo stát, že by se mu nedostávalo potravy, lásky a domova. A protože těch mláďat v naší civilizované zemi bez domova a lásky je tolik, a já nedospěl k tomu kroku se třeba jen jednoho takového mláděte aktivně ujmout a dát mu co potřebuje, tak si pomáhám, nic si proto nevytýkat, alespoň tak.“

Běh pro život se stejně jako v loňském roce poběží v sedmi městech České republiky. Účastníci poprvé vyběhnou 5. května v Pardubicích, následovat budou 12. května České Budějovice, 19. května Brno, 26. května Plzeň, 2. června Ústí nad Labem, 9. června Ostrava a na závěr 23. června Praha.

Podrobnosti o Běhu pro život, možnostech, jak přispívat, a přehled vybraných částek jsou k dispozici na www.behprozivot.cz nebo na facebookové stránce Tesco Běh pro život.

Běh v jednotlivých městech startuje vždy v 15 hodin, ve 13,30 již ale začne bohatý doprovodný program. Na prvních pěti bězích zahraje skupina Marimba, v Ostravě Rock and Roll Band Marcela Woodmana a v Praze David Deyl. Děti se mohou těšit na maxitrampolínu, horolezeckou stěnu a další veselé atrakce. Každý zaregistrovaný běžec obdrží originální tričko Běhu pro život, startovní číslo a v cíli medaili.

Jak lze pomoci:

 • účastí na běhu a zaplacením startovného v minimální výši 200 Kč (startovné pro děti do 14 let a seniory nad 65 let činí 50 Kč a pro rodiny - jedno až tři děti a dva dospělí - 450 Kč)
 • založením profilu „virtuálního běžce“ na www.behprozivot.cz, kde lze pozvat přátele, rodinu a kolegy, a svým prostřednictvím pomoci vybrat prostředky ve prospěch projektu
 • výběrem a podporou „virtuálního běžce“ na www.behprozivot.cz
 • zasláním dárcovské SMS ve formě DMS BEHPROZIVOT v hodnotě 30 Kč na číslo 87 777 (cena je 30 Kč, Nadační fond Tesco obdrží 27 Kč)
 • zasláním finančních prostředků přímo na účet Nadačního fondu Tesco 5001231444/5500
 • zakoupením originálních zelených tkaniček za 50 Kč u pokladen obchodů Tesco a v místě konání běhu
 • tím, že se stanete fanouškem Běhu pro život na Facebooku a zapojíte se do aplikace Cesta domů, jež bude rozšiřovat virtuální síť lidí, kteří se rozhodli aktivně zapojit do projektu

Generálním partnerem Běhu pro život je Tesco a partnerem společnost E.ON, akci technicky zajišťuje PIM.

Běh pro život

Minulé ročníky Běhu pro život

Během uplynulých ročníků se akce zúčastnilo celkem 26 625 běžců v různých městech České republiky a na dobročinné účely bylo vybráno 9 095 815 Kč.

 • 4. ročník - 2011

Čtvrtý ročník Běhu pro život se uskutečnil již v sedmi městech České republiky. Cílem bylo přispět na zajištění domácí péče pro 160 onkologicky nemocných dětí po dobu dvou let. Na startech jednotlivých běhů se sešlo celkem 10 891 běžců a vybrat se podařilo celkem 3 571 549 Kč. Akci opět podpořila řada celebrit, které zastupovaly jednotlivá města. V Pardubicích to byla Alice Bendová, v Brně Roman Vojtek, v Ostravě Petr Bende, v Plzni Ivana Gottová a v Praze Tereza Kostkov. Patronáty v nových městech běžeckého seriálu si vzali na starost modelka Iveta Lutovská za České Budějovice a herec Roman Zach v Ústí nad Labem.

 • 3. ročník - 2010

Třetí ročník Běhu pro život se uskutečnil v pěti městech České republiky. Akci svým jménem podpořili také patroni: v Plzni Iveta Lutovská a Jana Plodková, v Brně Roman Vojtek a Lucie Smatanová, v Ostravě Renata Langmannová, Martin Chodúr a Aneta Vignerová, v Pardubicích Roman Zach a v Praze Tereza Kostková, Jan Antonín Duchoslav a Diana Kobzanová. Celkem byly vybrány 3 mil. Kč na výzkum dětských nádorových onemocnění. K dosažení této úctyhodné částky se zasloužilo více než 8 700 běžců a mnoho dárců, kteří projekt podpořili přispěním DMS, zasláním finančního daru, zakoupením modrých tkaniček či podporou virtuálního běžce.

 • 2. ročník - 2009

Druhý ročník byl organizován ve prospěch projektu Domácí péče, který spočíval v zajištění možnosti domácí léčby dětských onkologických pacientů namísto dlouhodobého pobytu v nemocnici. Běhů v celkem pěti městech se zúčastnilo přibližně 4 500 běžců. Projektu pomáhali také patroni Jiří Langmajer (Plzeň), Tomáš Matonoha (Brno), Monika Žídková (Ostrava), Roman Zach (Pardubice) a Tereza Kostková (Praha). Díky velkému zájmu veřejnosti se celkově vybralo 1 954 266 Kč.

 • 1. ročník - 2008

Prvního ročníku se zúčastnilo celkově téměř 3 000 lidí a podařilo se vybrat více než 570 000 Kč. Celý výtěžek byl věnován na podporu České onkologické společnosti, která jej využila na nákup přístrojů a na výzkum v oblasti onkologie.

Více informací je k dispozici na www.behprozivot.cz.

O Nadačním fondu Tesco

Založení Nadačního fondu Tesco v roce 2009 bylo logickým vyústěním dlouholeté systematické pomoci společnosti Tesco neziskovému sektoru. Hlavním posláním Fondu je podpora organizací působících v oblasti zdravotní a sociální péče nebo zabývajících se ochranou životního prostředí. Fond se dále zaměřuje zejména na podporu neziskových organizací, které působí v oblasti výchovy a vzdělávání nebo se specializují na rozvíjení volnočasových aktivit a talentu dětí a mládeže. Podporu Fondu mohou získat rovněž organizace zaměřené na péči o zdravotně postižené či sociálně znevýhodněné občany. Důležitou součástí činnosti Fondu je i podpora zdravého životního stylu, ochrana životního prostředí a pomoc při živelných katastrofách. Stěžejními projekty, kterými se Nadační fond Tesco každoročně zabývá, jsou Běh pro život a grantová řízení. V loňském roce Fond rozdělil více než sedm a půl milionu korun, největší díl prostředků, přes 3, 5 mil. Kč získaných z projektu Běh pro život, šlo na zajištění domácí péče 160 onkologicky nemocných dětí po dobu dvou let. Další více než tři miliony korun NFT rozdělil v rámci grantového řízení mezi základní a střední školy na technické a sportovní vybavení. Finanční příspěvek putoval také na projekty Lepší svět našim dětem! a Pomozte dětem. Více informací je k dispozici na www.nadacnifondtesco.cz.

Reklama