Pomozte dětem! je nejznámější sbírkou v České republice. Zná ji 85% dotazovaných. Nadále posiluje i první pozice sbírky, která veřejnosti poskytuje nejvíce informací o využití shromážděných peněz. Oproti roku 2005 ji takto hodnotí o 5% více dotazovaných.

Pomozte dětem! je dlouhodobým charitativním projektem organizovaným společně Českou televizí (ČT) a Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS), který je spojen s celonárodní veřejnou sbírkou zaměřenou na přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18ti let v celé ČR. Za 7 let existence bylo rozděleno 69 725 389 Kč mezi 611 projektů, které přinesly konkrétní pomoc přibližně 90ti tisícům dětí. NROS v současné době organizuje veřejné výběrové řízení, ve kterém bude rozdělen letošní rekordní výtěžek sbírky 8. ročníku projektu ve výši 15 061 659 Kč. V letošním roce přijala NROS 226 žádostí o podporu. Do konce léta a během září proběhne jejich věcné hodnocení v devíti hodnotících komisích, které předloží návrhy k podpoře Správní radě NROS
a zástupcům vedení ČT. Výsledky budou známy na podzim.

Dobročinné sbírky jsou veřejnosti poměrně dobře známé. Podíl lidí, kteří o nich vědí, v posledním roce vzrostl. Na otázku, zda znají nějakou dobročinnou sbírku v ČR, odpovídá pozitivně 81% obyvatel: v minulých třech letech to bylo 75-77 %. O existenci dobročinných sbírek u nás vědí častěji ženy než muži. Roli hraje také vzdělání, větší povědomí o dobročinných sbírkách mají podle očekávání jedinci s vyšším vzděláním.

Téměř polovina dotazovaných uvedla, že přispěla na konto Pomozte dětem! Formy příspěvků do sbírky se liší v závislosti na věku dárců. Největší rozdíly podmíněné věkem jsou patrné u dárcovských SMS (DMS). Ty využívají nejčastěji lidé mladšího středního věku (30 - 44 let). Velký nárůst u zasílání DMS zaznamenaly ovšem starší a zejména nejstarší generace nad 60 let, a to více než o polovinu oproti loňskému ročníku sbírky. DMS jsou nejvyužívanější formou finančních příspěvků.

Informace o způsobech využití shromážděných finančních prostředků jsou velmi důležité pro rozhodování lidí, zda na sbírku přispějí, nebo ne. Image sbírky Pomozte dětem! jako sbírky, která poskytuje nejvíce informací o nakládání s vybranými příspěvky, se v posledním roce ještě posílila. 29% všech respondentů uvádí Pomozte dětem! jako sbírku, která poskytuje veřejnosti nejvíce informací o tom, jak byly nebo jsou využity shromážděné peníze, 15% to uvádí o Kapce naděje, ostatní sbírky jsou pod úrovní 5%. Povědomí o využití peněz ze sbírky Pomozte dětem! trvale roste.

Velkou roli zde samozřejmě hraje prostor věnovaný sbírce na obrazovce České televize - spoty, pořady a cyklus dokumentů Kde peníze pomáhají, ve kterém jsou představeny některé podpořené projekty na pomoc dětem.

Výsledky výzkumu STEM 2006 jsou v plném znění k dispozici na www.pomoztedetem.cz. Přílohou tiskové zprávy jsou vybrané grafy s komentáři.

Přispěla jste někdy na Pomozte dětem!? Přispíváte pravidelně? Nebo dáváte přednost jiné sbírce? A co lidé, vybírající v metru a na ulici na různé dobročinné účely? Přispějete jim? Používáte DMS nebo jinou formu příspevků? Myslíte si, že darované peníze splní svůj účel?

redakce@zena-in.cz

Reklama