Opuštění psi nebo kočky většinou končí v útulcích. Jenže ty bývají přeplněné a ošetřovatelé musí svou pozornost a péči rozdělit mezi desítky nalezenců. Pak je složité či zcela nemožné věnovat náležitou péči těm, kteří potřebují individuální přístup. Například nejmenším štěňatům či koťatům, starým a nemocným zvířatům, případně jedincům v léčení. A problém je i se zvířaty, kteří pobyt v útulku nezvládají psychicky. Ti všichni potřebují individuální péči. A právě takovou jim mohou poskytnout dobrovolníci z řad takzvaných dočaskářů. Tedy lidí, kteří nechtějí zvíře vlastnit, jen mu pomoci, než najde vlastní rodinu. Nebo alespoň než se uzdraví.

6336bb85d4ae9obrazek.png
Foto: Shutterstock

„Dočasná péče spočívá v poskytnutí střechy nad hlavou, trpělivosti a laskavosti určitému zvířeti, které potřebuje pomoci. Většinou bývá časově neomezena, respektive končí dnem, kdy zvíře odchází do adopce. V ojedinělých případech se pes nebo kočka stěhují do jiné dočasné péče nebo depozita,“ vysvětlují dobrovolníci ze spolu Šance zvířatům.

Kdo se může stát „dočaskářem“

Každý, kdo může zvířeti dát alespoň dočasně domov, lásku a péči. Peníze tu nehrají roli. Pokud nejste v dobré finanční situaci, takže si sponzorování psa nebo kočky nemůžete dovolit, vše za vás uhradí daný spolek. Nejen krmení, ale také léčebné výlohy. Jen bývá nutné navštěvovat smluvní veterinární kliniky.

Nevadí ani, když už nějaké zvíře vlastníte. „Různá zvířata umisťujeme k různým „dočaskářům“. Je důležité, aby si navzájem sedli. Pes, který nesnese kočky, nemůže být umístěn někam, kde kočka je nebo hárající fena nemůže jít k nekastrovaným psům a tak podobně,“ popisují svůj postup v Šanci zvířatům.

Jak to funguje?

Nečekejte nic „nadivoko“. „S našimi dobrovolníky podepisujeme smlouvu o dočasné péči. V té se zavazujeme určitému zvířeti hledat domov a financovat jeho pobyt v dočasné péči. A „dočaskář“ slíbí o zvíře pečovat, informovat nás o jeho stavu. Důležité jsou fotografie nebo video, které pomáhají konkrétnímu zvířeti najít domov. Používáme je v inzerci, na webu a facebookových stránkách,“ popisuje spolek Šance zvířatům.

Pokud byste se do zvířete natolik zamilovali, že byste se rozhodli stát jeho majitelem, máte v adopci přednost před ostatními zájemci.

Proč je dočasná péče tak důležitá?

Nejen proto, že se zvířata v domácím prostředí cítí lépe. „Pejsci si z minulosti mnohdy přinášejí zdravotní a psychické potíže a kromě užívání si vlastního teplého pelíšku a perfektního veterinárního ošetření se socializují se svým vlastním člověkem a učí se běžnému chodu domácnosti. Díky tomu se zájemci hned při prvním kontaktu dozví vše o povaze vybraného pejska nebo kočky. A my zase můžeme posoudit, zda-li si s novým majitelem a jeho životním stylem budou vyhovovat,“ vysvětlují dobrovolníci ze spolku na pomoc opuštěným a týraným psům a kočkám Dočasky De De.

6336bbab11d7dobrazek.png
Foto: Shutterstock

Chcete pomoci?

Pokud se i vy chcete stát dočaskářem, stačí spojit se s některým spolkem pro pomoc opuštěným zvířatům ve vašem okolí. Některé mají na svých webových stránkách i dotazník, který stačí vyplnit. Případně se zeptat v nejbližším útulku.

„Dočasná péče je náročná a odpovědná dobrovolná činnost, ale naši dočaskáři se shodují, že vidět například vypiplaná štěňátka odcházet do skvělých nových domovů, za to rozhodně stojí!“ dodávají dobrovolníci ze spolku AniDef.

Zdroj informací: Šance zvířatům, Dočasky De De, AniDef

Čtěte také:

Reklama