Moje kamarádka Dáša měla opravdu velké štěstí, po dvou letech nezaměstnanosti sehnala konečně místo, jaké si přála. Žije na menším městě na severu Čech, pracovních příležitostí je málo. Je sice absolventkou VŠE, ale její věk - 50 let - je dnes velice diskriminující. Nic neplatí mnohaletá praxe, ani to, že děti už vlastně dětmi nejsou...


Nastoupila jako obchodní zástupce do společnosti s ručením omezeným. 
Dostala klíče od skladu, kde jsou uložené vzorky zboží pro nabídku zákazníkům. Vzorky jsou neprodejné, takže po návratu ze služební cesty se musí vracet do skladu.

Dostala i laptop, se kterým bude navštěvovat zákazníky a uzavírat smlouvy. Pro práci v kanceláři má k dispozici normální počítač – o který se ale dělí s kolegou.

 

Dáša podepsala pracovní smlouvu a protokol o předání klíčů od skladu. Zaměstnavatel jí zdůraznil, že  tím podepisuje i  hmotnou odpovědnost. Podepsala, moc nepřemýšlela – dnes pro ni neleží práce na ulici…

Práce  jí šla zpočátku  velice dobře, uzavřela řadu smluv na prodej zboží, dostala dokonce prémii a slíbenou provizí. Svět se zdál růžový.

 

Při jedné služební cestě do sousedního města došlo k maléru. Při vystupování z vlaku najednou spolucestující vyrval Dáše kufřík se vzorky a laptopem a zmizel.

Vyděšená Dáša ihned mobilem volala polici a potom zašla i na služebnu a vše nahlásila. Aby toho nebylo dost, v noci se někdo vloupal do kanceláře a odcizil i stolní počítač.

Šéf jí suše oznámil, že podepsala hmotnou odpovědnost a že tady musí vše zaplatit. Že on samozřejmě na to pojištění nemá….

 

Druhý den se vydala k právníkovi. Ten prostudoval doklady a po chvíli Dášu uklidnil. Dohoda o hmotné odpovědnosti se uzavírá jen tehdy, jedná-li se o hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo objemu.

Co to znamená? Např. odpovědnost vedoucího prodejny za zboží, svěřené k prodeji, nebo vedoucího skladu za věci umístěné ve skladu, nebo účetního za svěřené finanční prostředky.

Osobní počítač, odcizený z kanceláře  by  musel sloužit pouze Dáše a ta by měla mít možnost ho nějak zabezpečit před krádeží. To v tomto případě nebylo.

 

Co k tomu říká JUDr. Jan Mildner:

Dohoda o hmotné odpovědnosti musí být uzavřená písemně. Zaměstnanci musí být minimálně 18 let.

Dohoda se musí týkat pouze takových věcí, které zaměstnavatel určil k oběhu a obratu, tedy hlavně zboží.

Podmínkou existence odpovědnosti za manko není ale provedení inventury, ta slouží jen jako důkaz o výši vzniklé škody. Při splnění všech zákonných předpokladů odpovídá zaměstnanec za schodek v plné výši.

Odpovědnost zaměstnance za věci svěřené k výkonu povolání je založena  na existenci písemného potvrzení, jímž je jasně označen předmět, který je zaměstnanci svěřen a jež obsahuje potvrzení o převzetí předmětu podpisem.

Odpovědnost za škodu na svěřených předmětech ve výkonu povolání se může týkat pouze věcí, které zaměstnanec používá  výlučně sám  a  které má možnost kvalifikovaným způsobem zabezpečit.

 

Takže, milé dámy, pozor při uzavírání smluv – dávejte pozor na to, co podepisujete.

             
Reklama