Dětský fond OSN – UNICEF je největší světovou organizací, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založen byl v roce 1946, původně jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations International Children’s Emergency Fund) pro pomoc dětem, postiženým 2. světovou válkou. Od roku 1953 se UNICEF, již pod názvem United Nations Children’s Fund, stal trvalou součástí Organizace spojených národů, specializovanou na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa. Původní zkratka UNICEF zůstala zachována.

 

Pracujeme s místními komunitami i vládami ve 157 zemích světa, abychom těm nejpotřebnějším poskytli okamžitou humanitární pomoc i dlouhodobý rozvoj v oblastech zdravotní péče, vzdělání a ochrany dětí.

 UNICEF byl v České republice založen roku 1991. Má 9 zaměstnanců,  35 600 soukromých dárců,  590 dobrovolníků  a  vyslankyni dobré vůle – Jiřinu Jiráskovou.

 

►UNICEF prosazuje opatření, která dětem umožňují co nejlepší start do života, protože správná péče v raném věku je nejdůležitějším základem pro budoucnost člověka.

 

►UNICEF podporuje vzdělávání dívek. Zajišťuje, aby se jim – stejně jako chlapcům – dostalo alespoň úplného základního vzdělání.

 

►UNICEF se zasazuje o to, aby byly všechny děti proočkovány proti základním dětským chorobám a aby byly dobře živeny, protože je nepřijatelné, aby děti trpěly nebo umíraly z důvodů, kterým lze předcházet.

 

►UNICEF je aktivní v prevenci šíření HIV/AIDS mezi mladými lidmi, protože je možné je před tímto rizikem ochránit. UNICEF pomáhá dětem a rodinám postiženým HIV/AIDS prožít život důstojně.

 

►UNICEF zapojuje všechny do budování bezpečného prostředí pro děti.

 

►UNICEF pomáhá a je připraven pomáhat v krizových situacích a kdekoliv tam, kde jsou děti v ohrožení, protože žádné dítě by nemělo být vystaveno násilí, zneužívání a vykořisťování.

 

 

►UNICEF podporuje Úmluvu o právech dítěte. Jeho cílem je zajistit rovnost pro všechny, kdo jsou diskriminováni, zejména pro dívky a ženy. Snaží se o dosažení Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals) a pokroku nastíněného v Chartě Spojených národů.  Usiluje o mír, bezpečí a o to, aby sliby dané dětem byly plněny a aby byl každý za jejich plnění volán k zodpovědnosti.

 

 

 

Co se podařilo v roce 2005?

 

  • 32 304 139 Kč pro děti postižené katastrofou tsunami
  • 2 324 000 Kč pro děti postižené hladomorem v Nigeru
  • 3 025 242  pro program „pitná voda“ v oblasti Bukamba (Rwanda)
  • 12 341 426  za prodej pohlednic a zboží UNICEF                                      
  • TV pořad Na vlastní oči
  • 1 898 706 Kč z mezinárodního adresného oslovení
  • 1 286 051  pro program očkování                                         

 

  • 438 487  výtěžek benefičních akcí                                     
  • Firemní partnerství Bomar: 250 000 Kč (dar),  SHP Bohemia: 245 000 Kč, (reklamní partnerství),  Finale Audio: 97 000 Kč (akce),  Elma-Therm: 60 000 Kč (dar)
  • Československo - Japonsko

 

 

 

 

Čím pomoci?

 

1)       Zúčastněte se sbírky na magazínu Žena-in! Stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS UNICEF 87777. V pondělí v rozhovoru a po skončení sbírky se dozvíte, kolik jsme přispěli!

2)       Přijďte v pondělí od deseti na on-line rozhovor, paní ředitelka UNICEF Pavla Gomba se těší na vaše dotazy

3)      

 

 

3)    Směsí UNIMIX (směs kukuřice, cukru  a oleje pro děti postižené těžkou podvýživou) pro 1 dítě na měsíc za 150 Kč  

4)       ORS (Orální rehydratační sůl) pro záchranu života 625 dětí postižených těžkým průjmem a dehydratací za  2500 Kč

5)       Proočkováním jednoho dítěte proti  6 smrtelným nemocem za 600 Kč

6)       Lékařskou soupravou pro bezpečný a sterilní porod (50 použití) za 8208 Kč

7)       Školou v krabici, obsahující potřebné pomůcky pro 80 žáků a 2 učitele za 4 608 Kč

8)       Základní rodinnou soupravou pro dezinfekci a přepravu vody za 230 Kč


Více informací najdete na www.unicef.cz

Texty k fotografiím:

1) Keňa, 2006:
Chlapec pije z jediného zbývajícího zdroje vody v oblasti Bulla Maki na severovýchodě země. Naprostý nedostatek vody pro lidi i dobytek trvá již dlouhé měsíce.
Na nemoci způsobené závadnou vodou umírá 11 000 dětí každý den.
2) Peru, 1998:
Děti vynášejí těžké kameny z kamenolomu, který jim zajišťuje každodenní obživu. Více než 60 milionů dětí pracuje v podmínkách, které přímo ohrožují jejich životy.
3) Zimbabwe, 2003:
Distribuce jídla sirotkům AIDS ve školní jídelně ve městě Masvingo.
Z důvodu AIDS už rodiče ztratilo 15 milionů dětí.
4) dítě postižené těžkou podvýživou 
5) Rwanda, 1997:
Každý rok umírá na podvýživu a nemoci, kterým je možno předcházet očkováním, 10 milionů dětí.

Zdroj informací: Pavla Gomba, www.unicef.cz

Reklama