škola

Žákům základních škol a jejich rodičům, kteří vybírají budoucí povolání nebo školu pro další studium, má pomoci výstava Schola Pragensis 2010, jejíž XV. ročník pořádá odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy. Výstava se uskuteční ve dnech 25.–27. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha.

škola

Výstava je zaměřena na prezentaci středního školství. Prostřednictvím 154 výstavních expozic pražských středních škol, vyšších odborných škol, středních odborných učilišť, integrovaných středních škol, speciálních škol, uměleckých škol a soukromých škol se zájemci seznámí s nabídkou středního školství v hlavním městě. Součástí výstavy budou pódiová vystoupení a projekce filmů, která charakterizují zaměření a jedinečnost pražských škol a učilišť a zároveň mapují sféry jejich mimoškolních činností.

Výstava je určena zejména žákům devátých tříd a jejich rodičům, ale také ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Veřejnost zde získá obraz o studijních nabídkách v hlavním městě Praze.

skola

Jedním z cílů letošního ročníku je podpora oborů vzdělání s výučním listem a představení projektu „Řemeslo žije!“. Magistrát hl. m. Prahy a Úřad práce hl. m. Prahy chtějí představit širokou nabídku řemeslných oborů.

Výstava bude otevřena ve čtvrtek a pátek od 9 do 18 hodin, v sobotu od 9 do16 hodin. Vstup je zdarma.