Zapojit děti do péče o domácnost je fajn. Jenže jak dosáhnout toho, aby své povinnosti plnily a od jakého věku? O nejčastějších chybách rodičů i finančních odměnách pro potomky jsem si povídala s dětskou psycholožkou a psychoterapeutkou Mgr. Jitkou Jeklovou.

Od kolika let je vhodné učit děti, aby pomáhaly v domácnosti?
Děti je potřeba zapojovat do všech domácích prací od nejútlejšího věku. Spoustu z nich to opravdu baví. Samozřejmě se často stane, že je po nich více škody než užitku, ale jak se správně říká, žádný učený z nebe nespadl. Takže to chce jen vydržet. Pro malé děti je mnohdy odměnou už samotná „dospělácká“ práce společně s rodičem. Děti velmi rády s rodiči vaří, pečou, ale také uklízejí nádobí, snaží se zametat, jdou se projít s odpadky.

Je však potřeba začít něčím, co zvládnou. Vynést odpadky je jednoduché, pokud dům zrovna nemá obrovský kontejner s velmi těžkým víkem. Připravit příbory ke společnému obědu také zvládne už velmi malé dítko. Stejně tak doplnit vodu domácímu mazlíčkovi.

pomoc

Od jakého věku dítěte je možné dát mu trvalý úkol?
Úkoly trvalejšího rázu je dobré dávat v době, kdy dítě chápe časové pojmy typu každý den, každou neděli apod. Dříve to nemá smysl. A samozřejmě je potřeba počítat s tím, že tyto pravidelné úkoly musíme dětem opakovaně připomínat.

Co když děti svůj úkol neplní? Jak by se měli rodiče zachovat?
Pokud dítě své úkoly neplní, je potřeba znovu vysvětlit důležitost úkolu a jeho splnění. Dítěti by se také nelíbilo, kdyby rodič v domácnosti nefungoval. Co by se asi stalo, kdyby maminka neumyla nádobí, nebo jej nedala do myčky? Z čeho bychom jedli? Z rukou?

Rozhodně ale není vhodným řešením, aby rodiče plnili cokoli za děti. Co jim tím říkáme do budoucna? Že se to vždycky nějak vyřeší? Že to někdo vyřeší? Tohle rozhodně není výchovné...

Pokud je rodič rozumný a dává dítěti úkoly rozumné, odpovídající jeho věku a možnostem, pak by je dítě mělo vždy splnit. Trestem samotným už je to, že potomek musí úkol splnit následně a bez odkladu.

V čem rodiče nejčastěji chybují?
Chybou je vždy dát dítěti neadekvátní úkol, ke kterému ještě mentálně a fyzicky nedospělo a velkou chybou je také neplněné úkoly odpouštět a dělat je za děti. Skutečně nejde o jeden nesplněný úkol, ale jde o budoucnost dětí. Domácí práce přeci nejsou tresty, ale součást výchovy k samostatnosti a dospělosti.

Je vhodná motivace dětí finanční odměnou?
Odměňovat děti za pomoc v domácnosti financemi se mi nezdá úplně vhodné. Copak maminku platíme za vaření a žehlení? A tatínka za vyměněnou žárovku a opravenou hadici k pračce? Mnohem vhodnější je vysvětlit, že vše se doma neděje jaksi samo a automaticky. Však víme, že ani špinavé ponožky samy neskočí do koše na prádlo nebo do pračky. :-)

jitkaPsycholožka a psychoterapeutka Jitka Jeklová studovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a psychologické poradenské práci se věnuje už téměř 20 let. Více než 17 let působí v pedagogicko-psychologické poradně, kde se věnuje diagnostice, ale i terapeutickému vedení dětí a dospívajících. Více informací naleznete ZDE.

Čtěte také:

Reklama