SDRUŽENÍ LINKA BEZPEČÍ připomíná Pomněnkový den a otevírá dětskou internetovou aukci

PRAHA, 20. května 2006 - Již třetím rokem se Sdružení Linka bezpečí (SLB) zvláště pak jeden z jejích projektů – Linka vzkaz domů - připomene Pomněnkovým dnem, a to právě 25. května, kdy je vyhlášen Mezinárodní den pohřešovaných dětí. V tento den budou studenti ve třech městech – Ostravě, Brně a Plzni prodávat odznaky ve formě pomněnky jako symbol všech pohřešovaných a ztracených dětí. Sbírka bude probíhat cca od 14-18 hodin. Dále se odznaky budou prodávat v obchodních domech IKEA v Praze, Brně a Ostravě, a to dokonce po několik dnů – od 25. do 28. května. Kdo si kvítek zakoupí, podpoří činnost Linky vzkaz domů, na níž se mohou obracet děti na útěku. „Velice bychom také chtěli poděkovat panu Vladimíru Čechovi, který pro Pomněnkový den natočil rozhlasový spot,“ zdůraznila vedoucí Linky vzkaz domů Šárka Laipoldová.

25. května 1979 zmizel v New Yorku  na cestě do školy šestiletý Etan Patz a nebyl již nikdy spatřen. V následujících letech začaly různé organizace připomínat toto datum v souvislosti se zmizelými dětmi, ale teprve v roce 1983 označil prezident Spojených Států 25. květen za Den pohřešovaných dětí. Jako mezinárodní den se začal připomínat od roku 1986. V Evropě to bylo poprvé v roce 2002 na základě iniciativy Child Focusu v Belgii – Centra pro děti pohřešované a sexuálně zneužívané. V České republice tento den zdůraznilo v roce 2004 právě Sdružení Linky bezpečí.

Smyslem Mezinárodního dne pohřešovaných dětí je:

  • především upozornit veřejnost na fenomén pohřešovaného dítěte
  • vyjádřit poselství naděje a solidarity rodičům, kteří nemají o svých dětech žádné zprávy a nevědí, co se s nimi stalo
  • zviditelnění Linky vzkaz domů jako projektu, který je tu právě pro tyto děti a do jisté míry může působit jako prevence pohřešovaných dětí

Symbolem Mezinárodního dne pohřešovaných dětí je kvítek modré pomněnky, kterému se už od středověku přisuzuje magická moc. Když budete nosit pomněnku u sebe, vaši nejbližší na vás nikdy nezapomenou. A stejně tak nebudou zapomenuty děti, které utekly z domova nebo z něj byly vyhnány. 

Trocha statistiky:

V České republice hlásí blízcí nebo známí každým rokem zmizení tisíců lidí, mezi nimiž převažují děti. V roce 2002 bylo vyhlášeno pátrání po 8434 osobách mladších 18 let, z toho 8357 pátrání bylo v průběhu roku odvoláno, takže pohřešováno zůstalo 77 dětí a mladistvých. V roce 2003 bylo vyhlášeno 9280 pátrání, z nichž 9239 bylo časem odvoláno, počet pohřešovaných se tak snížil na 41 dětí a mladistvých. V roce 2004 se počet pohřešovaných dětí nepatrně zvýšil na 9965, vypátráno bylo 9624, v pátrání zůstalo tedy celkem 341 osob mladších 18 let. V roce 2005 bylo vyhlášeno pátrání po 10501 osobách do 18 let, vypátráno bylo 10292, v pátrání zůstalo do roku 2006 celkem 209 osob mladších 18 let.

Na Linku vzkaz domů se častěji obracejí s konkrétními problémy dívky (62 %) než chlapci (38 %). Nejvíce volajících je ve věku 12 – 17 let.

Většina dětí, která se na LVD dovolá a sdělí tyto skutečnosti, je z úplných rodin. Nejčastějšími příčinami, proč se děti na linku obracejí, jsou dlouhodobé problémy v rodinných vztazích (50 %), následují je problémy ve škole (8 %) a fyzické násilí (14 %).

Svou situaci řešilo 38 % volajících útěkem z domova a 5 % z ústavního zařízení. O vyhození z domova hovořilo 7 % volajících a 11 % dětí sice bylo na cestě domů (ze školy apod.), ale z nějakého důvodu se bály vrátit. Dalších 6 % volajících dětí o útěku zatím pouze přemýšlelo.

Ze statistik Linky vzkaz domů dále vyplývá, že na útěku jsou častěji dívky (65 %) než chlapci (35 %). Většina dětí, která se na Linku obrátila, utekla poprvé. Doba, po kterou byl klient v době volání na Linku na útěku, je nejčastěji 1 den (54 %).

Příčiny dětských útěků jsou podobné jako příčiny volání dětí na Linku vzkaz domů, pouze procentní vyjádření jednotlivých příčin se lišilo:

  • 64 % dětí na útěku mělo problémy v rodině
  • 13 % dětí utíkalo kvůli fyzickému násilí,
  • u 5 % dětí souvisel útěk s problémy se školou.

Linka vzkaz domů                                         800 111 113                        denně 8:00 – 22:00

● Linka vzkaz domů slouží především dětem a mladým lidem, které situace v rodině, škole nebo v ústavním zařízení donutí k útěku anebo takovouto variantu zvažují. Často se na Linku obracejí klienti, již se bojí vrátit domů anebo byli vyhozeni z domova. Volání na Linku je zdarma ze všech pevných linek.
● Hlavním úkolem Linky je předávat vzkazy rodičům nebo blízkým osobám dítěte na útěku. V mnoha případech se dítě nechce vrátit domů a pouze prosí o předání vzkazu, že je naživu a zdrávo. V těchto situacích jsou pracovníci Linky připraveni prostředkovat umístění v azylovém domě či podobném zařízení.
● Často se však děti bojí vrátit domů. Bojí se reakcí nebo „sondují“ jaká je situace doma. V takovýchto případech pracovníci Linky pomáhají nalézt cestu zpátky. Ve většině případů zavolají rodičům nebo blízkým osobám a kontakt zprostředkují, je možné provést i konferenční hovor za asistence pracovníků Linky, avšak vždy se souhlasem všech stran.
● Na Linku se mohou obracet i rodiče a příbuzní dětí, které utekly z domova, a mohou zde nechat vzkaz.
Více informací na www.vzkazdomu.cz.

Sdružení Linka bezpečí pořádá internetovou aukci Děti dětem

Tři dny před Pomněnkovým dnem (22. května) bude zahájena internetová aukce Děti dětem, která na webové adrese www.linkabezpeci.cz poběží až do 2. června. „Na aukci je zajímavé, že téměř všechny dražené předměty byly vyrobeny dětmi v rámci soutěže Českého rozhlasu Online ,malujeme – po síti´ nebo určeny dětem,“ zdůraznil ředitel SLB Tomáš Květák.  Další položky do aukce věnuje i patron Linky bezpečí populární zpěvák a herec Richard Krajčo. Aukce se konala i loni a výtěžek byl použit na financování projektů SLB, které pomáhají dětem, jež si samy pomoci nedokáží.

Ukázky děl, která se budou dražit v aukci Děti dětem:

O Sdružení Linka bezpečí

Sdružení Linka bezpečí provozuje projekt Linka bezpečí 800 155 555 primárně určený dětem v těžkých životních situacích, projekt Linka vzkaz domů 800 111 113 zaměřený zejména na děti na útěku z domova či ústavních zařízení, projekt Rodičovská linka 283 852 222 pomáhá řešit rodičům výchovné problémy a stále významnější projekt internetovou linku lb@linkabezpeci.cz korespondující s prací Linky bezpečí, ale prostřednictvím e-mailu.    

Reklama