Mluví se o tom už tak dlouho. Vlastně pokaždé, když se počasí nechová tak, jak bychom očekávali, nebo jak by se nám líbilo. Pak se zpravodajstvím prožene hotový orkán článků o klimatických změnách na Zemi, o blížící se katastrofě, o pomalé sebevraždě člověka jako druhu, o krutém osudu, který připravujeme svým potomkům.

 

 

 

 

 

Ekologové po sté zazvoní na poplach a politici se sejdou na nějakém tom symposiu nebo konferenci s „odborníky“. Pak vydají „prohlášení“ a tu a tam dokonce schválí nějaká „opatření“, která ovšem ty největší státy stejně ignorují (a v tomto případě nejde jen o nezodpovědnost USA - ke znečišťovatelům prostředí patří v nemenší míře i rozvojové země, které ovšem nemají finanční prostředky na ekologická opatření), a pak zase celý humbuk utichne. Až do příští kalamity či katastrofy...

Jak je to tedy s klimatickými změnami? Jako v mnoha jiných případech, i zde máme dva základní názorové proudy:

Skeptici tvrdí, že počasí nikdy nebylo stabilní, že jeho změna je přírodním procesem, a poukazují na záznamy našich předků. Očekávání apokalypsy je opravdu pro lidstvo jakousi módou, stejně jako výkřiky v duchu „Za časů našich babiček se tohle nedělo!“ a „Kam ten svět spěje!“ Nikdo rozumný  samozřejmě nepopírá, že k mnoha změnám dochází rukou člověka. Bylo tomu tak vždy. Už ve starověku měnil člověk prostředí, v němž žil, budoval hráze, zavodňoval pouště, kácel lesy... Kdo ví, jestli za to, že Izrael - dávný Kenaán - už není zelenou zahradou, může přirozená změna zemského klimatu, nebo zásah člověka? Celá Evropa se pod rukou člověka proměnila. Současný vývoj je jenom pokračováním historie člověka, tvrdí zastánci trvale udržitelného rozvoje. Jistá opatrnost je samozřejmě na místě, ale nebudeme z toho přece dělat drama... Chcete se vrátit do jeskyní nebo na stromy? Nechcete? Tak mlčte! A tím diskuse obvykle končí...

Ekologové z nejrůznějšího politického a náboženského spektra, od odborníků po zapálené laiky, naopak poukazují na to, že proces změn, které člověk způsobuje, se zrychluje a stává se nekontrolovatelným. A především že se jedná o jakousi skluzavku, po které jsme se už rozjeli, a i když se teď přestaneme odstrkovat směrem dolů, bude trvat dlouho a vyžadovat nemalé úsilí, abychom „sešup“ vůbec zastavili. Nic takového jako trvale udržitelný rozvoj neexistuje, říkají. Včera bylo pozdě. Ještě předevčírem možná, ale dnes už malé kroky a ústupky nestačí.

Přitom ekologie není vůbec věcí nějakého návratu „na stromy“, naopak, většinou se jedná o využívání poměrně sofistikovaných moderních technologií - o záležitost náročnou a drahou. A v tom je asi největší problém. Jsme, jakž takž, ochotni třídit odpad. Už jsme si zvykli, že by továrny měly používat čističky. Ale pokaždé, když kvůli ekologickým opatřením vzrostou ceny, když bychom se měli něčeho vzdát nebo koupit výrobek ekologický, ale proto dražší, začneme „remcat“... Vždyť kdo by nejezdil autem, když ho má? A kdo by nechtěl, aby byl benzín co nejlevnější? Ekologie se nám vyplatí, říkají odborníci. Do budoucna... Marné volání ve světě, kde jsou vlády voleny na čtyři až pět let, a pokud provedou „nepopulární“ opatření, příště už zvoleny nebudou.

A co na zprávu ekologů a klimatologů (závěrečná zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu ) řekli politici tentokrát?

„Je to další hřebík do rakve popíračů klimatické změny a představuje nejvíce autoritativní současný obraz, který ukazuje, že debata o vědeckosti klimatické změny je skutečně a opravdu za námi. Co nyní naléhavě potřebujeme je mezinárodní politický závazek k opatřením, kterými se vyhneme nebezpečné změně klimatu. Ten zatím chyběl. Máme-li uspět, vyžádá si tento závazek nejen ministry životního prostředí, ale hlavy států, premiéry a ministry financí.“ (britský ministr životního prostředí David Miliband)

„Letošní zima v Rusku nebyla vůbec zimou kvůli klimatické změně.“ (předseda klimatické rady ruské Akademie věd, Georgij Golicyn)

„Dává nám to výrazné varování, že potenciální dopad bude dramatičtější, rychlejší a jeho důsledky drastičtější... V částech světa to změní základní způsob našeho života.“ (výkonný ředitel programu OSN pro životní prostředí Achim Steiner)

„Hodiny tikají a ztrácíme čas, který potřebujeme, abychom se vyhnuli zásadní klimatické změně se skutečnou a vážnou hrozbou našim ekonomikám a životnímu způsobu lidí.“ (jihoafrický ministr životního prostředí a turistiky Marthinus van Schalwyk)

„Nesdílím názor IPCC, protože má sklon zastrašovat. Jde jen o klimatický cyklus. Věřím, že období stoupání teplot bude vystřídáno cyklem jejich poklesu. Je to jen švindl rozvinutého světa, který má zastrašit a odradit rozvojové země od investic do rychlé industrializace.“ (poslanec a zástupce indických zemědělců Šarad Džoši)

Co si o klimatických změnách myslíte Vy? Stojí za nimi člověk? Jedná se o „drastické a ohrožující změny“, nebo o přirozený vývoj, a ekologové situaci příliš dramatizují? Co Vy konkrétně děláte, abyste zabránila klimatickým změnám? Žijete „ekologicky“, nebo si to „nemůžete dovolit“? A nebo je Vám to fuk?

Reklama