Kolik těhotných žen se na vás obrací s prosbou o pomoc? 
V rámci projektů Linka pomoci a Nesoudíme, pomáháme ošetříme ročně kolem čtyř stovek klientů v těžkých životních situacích, ve většině případů spojených s nečekaným otěhotněním.

Jaké problémy řeší ženy, které zvažují, zda podstoupit interrupci?
Ženy, které se rozhodují k umělému potratu, se v naprosté většině ocitají pod tlakem - ze strany partnera, širší rodiny, ale i pod ekonomickým tlakem, strachem z toho, co přinese nejbližší budoucnost. Velmi často se přímo potýkají s méně či více násilným vydíráním.


Ilustrační foto: Shutterstock

Dá se říci, kolik těhotných žen se s vydíráním setká?
Podle statistických dat Hnutí Pro život ČR, které jako jediné provozuje specializovanou celorepublikovou krizovou linku pro těhotné v tísni, se cítí pod nátlakem podstoupit umělý potrat více než 80 % volajících žen. A ve zhruba 15 % intenzita psychického nebo fyzického násilí vykazuje znaky trestného činu vydírání. Jde zhruba o 600 až 1 200 případů ročně. V praxi to není téměř vůbec postihováno.

Je šance, že v tomto směru dojde ke změně?
Věříme, že ano. Před dvěma týdny prošla poslaneckou sněmovnou vládní novela trestního řádu a zákoníku, což jsme velmi uvítali. Mimo jiné zpřísňuje trest za vydírání, pokud by směřovalo vůči těhotné ženě. Hrozilo by za ně podle návrhu skupiny poslanců v čele s Helenou Válkovou (ANO) až osm let vězení místo čtyř let. Poslanci již nepřehlížejí, že předmětem nátlaku bývá i samo těhotenství ženy, kdy je nucena k tomu, aby podstoupila legální potrat.

Změnily se od loňského jara nějak důvody žen k umělému přerušení těhotenství? Myslím tím v souvislosti s covid pandemií? 
V souvislosti s pandemií se objevilo jak více nečekaně těhotných (a to nejen u nás na lince, ale v celkových statistikách), tak i žen, které uvažují právě v souvislosti s otěhotněním, zda dítě tzv. zvládnou.

Stále platí, že nejčastěji chodí na potrat ženy vdané, s průměrným ekonomickým zázemím, s jedním či dvěma dětmi. Druhou nejsilnější skupinou jsou pak ženy svobodné, bezdětné, čekající první dítě. Pro obě skupiny je jistě zásadní otázkou finanční stabilita, což v době pandemie představuje značnou nejistotu ve výhledech do nejbližší budoucnosti.

Jak jim můžete pomoci a jakou pomoc nejčastěji poskytujete? 
Ženám pomáháme skutečně komplexně. Od prvokontaktu v rámci krizové intervence profesionálním krizovým doprovázením, nabízíme telefonické či emailové poradenství i osobní setkání na našem pracovišti v Praze. Po dohodě máme také regionální spolupracovníky s kompetencemi v doprovázení. Můžeme tak pokrýt prakticky celou republiku. Spolupracujeme s odborníky z řad lékařů všech souvisejících odborností, psychologů, právníků, sociálních pracovníků, duchovních, specialistů na problematiku dětí s handicapy atd.

Nabízíme také konzultace s mediátorem a mediaci v případě párových neshod, zejména právě na počátku těhotenství. Nečekaně těhotným, kde se otec tzv. zdekuje, nabízíme právní zastoupení pro vyřízení nároku na výživné na neprovdanou matku, posléze samozřejmě i na výživné pro dítě.

Můžete uvést nějaký příklad z praxe?
V současnosti doprovázíme např. mladou, krásnou ženu, vyučenou v praxi, která má prakticky od jara zavřeno. Tato žena po 4 měsících společného života s majitelem jedné velmi známé developerské společnosti otěhotněla. Když odmítla jít na potrat, byla doslova vyhozena na ulici. Bylo jí sděleno, že je poběhlice, a kdo ví, s kým dítě má. No a samozřejmě, že nedostane nic. Poté, co jsme jí poskytli právní zastoupení, se partner vylekal a začal spolupracovat.

Vím, že poskytujete i materiální pomoc.
Ano, na bázi projektu Linky pomoci vznikla také naše přímo na konkrétní pomoc zaměřená iniciativa Nesoudíme, pomáháme. Zde klientkám nabízíme jak propojení s terénními pracovníky, kteří pomáhají osobně a v osobním kontaktu, nebo propojení s odborníky a předjednání jejich setkávání, ale zcela rutinně zajišťujeme i materiální pomoc. Například vše, co chybí mamince ke kompletní výbavičce pro dítě. Umíme samozřejmě pomoci také vyřídit dávky státní sociální podpory. Můžeme ženy doprovázet na úřady, pokud mají s vyřizováním některých záležitostí špatné zkušenosti. Velmi úzce v tomto projektu spolupracujeme s radnicemi a magistráty, ale také s nemocnicemi a gynekology v terénu.

Od jara nabízíte i finanční pomoc v souvislosti s covid pandemií. Je to stále aktuální?
Finanční pomoc nabízíme stále. Tato kampaň zaměřená na částku až 50 tisíc korun pomáhá tam, kde nenabídne pomoc stát - například v podobě dávky tzv. Mimořádné okamžité pomoci, (což je ze zkušenosti většinou nereálné), a kde tedy pro lockdownová opatření vznikly překážky pro získání pomoci vlastní prací. Pomoc jsme dále rozšířili při druhé vlně pandemie o pomoc rodinám, které čekají dítě, o jehož osudu rozhodují především peníze. Přebereme za ně až roční splátky hypoték.

Není tato pomoc zneužitelná?
Samozřejmě, že ověřujeme fakta na straně žadatelů o pomoc. Prověřujeme skutečný stav věcí, žádáme podklady a veškeré nutné dokumenty, a to včetně těhotenské průkazky. Uzavíráme s klienty také darovací smlouvu, v níž se zavazují, že budou pomáhat ve svém okolí podobně postiženým, až na tom oni sami budou lépe.

Kolik žen tuto finanční pomoc od loňského roku využilo? 
Do dnešního dne jsme v rámci kampaně na pomoc nečekaně těhotným rozdali více než 430 000 korun. Drtivá většina prostředků šla na nájemné, kauce na bydlení nebo na zaplacení elektřiny, výdajů u lékaře apod.

Z čeho pomoc financujete?
Nikdy jsme nebyli, nejsme ani nebudeme příjemcem státních nebo jiných grantů či dotací. Vše, co děláme, se děje díky podpoře mnoha konkrétních lidí. Přispět může každý.

Čtěte také:

Reklama