Představíte nám ve zkratce Vaši aplikaci nekrachni a pro koho je určena?

Produktem Nekrachni je komunikace a poskytování relevantních informací mladým. Vzděláváme a připravujeme středoškoláky na dospělost pomocí profilů na sociálních sítí (Instagram, TikTok), pomocí Newsletteru, mobilní aplikace ale i prostřednictvím škol a učitelů, kterým poskytujeme pracovní listy a didaktické materiály zaměřené na praxi a spoluvytvářené s experty i samotnými středoškoláky. Mobilní aplikace Nekrachni slouží jako průvodce ve světě financí v kapse. Po registraci uživatel projde vstupním dotazníkem, který zjistí v jaké životní fázi se nachází a podle jednotlivých situací mu bude nabídnut relevantní obsah, podle problémů, které momentálně řeší. Uživatel bude získávat odměny pro svého avatara na základě situací z reálného života (např.: za vytvoření měsíčního rozpočtu, za dodržení měsíčního rozpočtu, za spoření/investování, za sehnání brigády/práce, za podepsání nájemní smlouvy).

blobid0.jpg


Aplikace je provázaná s reálným životem uživatele level-up v appce znamená "level-up" v životě (přestup na VŠ, odstěhování se z koleje, zasnoubení). Kurzy v aplikaci jsou prezentovány jako výzvy a jednotlivé lekce jako kroky ke splnění výzvy. Zároveň aplikace slouží jako rozcestník pomoci, kde můžeme odkazovat na specializované organizace (např.: institut prevence předlužení). Naplňujeme 4. cíl OSN udržitelných cílů - Kvalitní vzdělávání - materiály, informace a nástroje nabízíme mladým lidem zdarma a snažíme se dostat do regionů ohrožených chudobou a exekucemi.

Jaká je odezva od mladé generace, na kterou cílíte?

64103be0098c4obrazek.jpgDostáváme pozitivní zpětnou vazbu především na instagramu - často se nás studenti ptají, zda bychom mohli přijít udělat přednášku na jejich školu. Generace Z je mnohem více zvídavá - ptáme se a zajímáme se, chceme se učit praktické věci pro život a ne memorovat informace, které jednoduše vyhledáme nebo zjistíme od ChatGPT. Nekrachni bylo vytvořeno také jako hlas mladých lidí v záležitostech ohledně financí - nabízíme mladým prostor vyjádřit svůj pohled na věc. Snažíme se zapojovat i ve státní správě, chceme mířit na média a tam zastupovat naší cílovou skupinu a celou komunitu (se kterou máme bližší kontakt a tudíž i její častější zpětnou vazbu nebo pohled). Momentálně jsme součástí kulatých stolů k budoucnosti finančního vzdělávání v ČR nebo k digitalizaci vzdělávání.

Podle webu je Vaší misí připravit minimálně 50 % studentů na dospělý život. Kolik je to podle Vás nyní?

Za minulý rok jsme zvládli oslovit 2.3 tisíce středoškoláků, věříme ale, že v tomto roce toto číslo několikrát znásobíme.

Co je podle Vás pro mladé nejtěžší při finančním dospívání?

Při dospívání je nejhorší ta nejistota - najednou si člověk musí poradit sám a už nemá komfort toho, že za něj vše vyřeší rodiče. Najednou je člověk hozený do vody a musí se všechno nějak naučit. Pokud se ale budeme učit metodou pokus omyl finance, tak je to jako bychom se učili metodou pokus omyl řídit auto - nevím jak se ovládá, co znamená jaká značka nebo kdo má přednost. Může to skončit fatálně - stejně tak u financí, ale s tím rozdílem, že žádný povinný kurz s důrazem na praktické dovednosti před vstupem do dospělosti není. Právě to jsme se s Nekrachni rozhodli změnit. Chceme informovat dospívající a pomáhat jim najít cestu k finančnímu zdraví a bezproblémovému začátku dospělého života.

64103ba903e9cobrazek.jpg

Projekt již získal několik ocenění, naposledy například v programu Women intech – vzdělávacího programu společnosti Huawei a Hospodářské komory. Co vám tato zkušenost přinesla a splnila Vaše očekávání?

Jsem moc vděčná za příležitost být součástí vzdělávacího programu Women in tech. Jako mladí zakladatelé se často účastníme programů pro začínající foundery do 30 let, v programu WiT jsem ale měla možnost čerpat zkušenosti od mnohem zkušenějších žen. Zároveň jsem ale neměla pocit, že bych byla vnímaná jako “stážistka”, jak se mi to stávalo na akcích, kde bylo velké zastoupení starších zakladatelů - mužů. Nekrachni a mě osobně během minulých měsíců nejvíce posunul poskytnutý mentoring od Pavla Koška ze společnosti Huawei. Díky mentoringu jsem si ujasnila základní věci v projektu, svůj osobní cíl a plán Nekrachni na další roky.

Jaké jsou Vaše další cíle v rámci aplikace nekrachni. Chystáte se dále rozšiřovat svůj obsah nebo působení?

Cílem Nekrachni na rok 2023 je rozšířit komunitu do zahraničí a spolupracovat se studentskými kluby napříč EU. Vytvořené materiály (SoMe, NL, pracovní listy) lokalizujeme do angličtiny a budou pod regulovanou open-source licencí (nutnost zaručení validity). Komunity studentů a dobrovolníků ze zahraničí budou mít možnost lokalizovat a sdílet Nekrachni materiály po prokázání splnění podmínek (musí souznít s hodnotami Nekrachni (viz web), nabízet lokalizované materiály zdarma ve svojí zemi a musí spolupracovat s expertem). Momentálně již spolupracujeme se studenty z Rotterdam Erasmus Universityv rámci programu I DO, kde se blíže seznamují s projektem, pomáhají nám najít finančně udržitelnou cestu a navázat kontakt se studentskými kluby v Holandsku.

6410647f15f20obrazek.jpg

Do projektu Women in tech se můžete stále ještě přihlásit i vy.

Do letošního ročníku se posílají přihlášky do 20.března  

64103bc60b84bobrazek.jpg