K zajímavým výsledkům došly výzkumné týmy, které se zaměřily na délku života mužů s polygamními a monogamními vztahy. Muži s více partnerkami žijí v průměru až o deset let déle.

 

Studie badatelky Virpi Lummaaové zkoumala délku života mužů ve 140 zemích, kde je polygamie legální, a ve 49 zemích se vztahy monogamními. Aby se zabránilo zkreslování výsledků výzkumu, byly brány v potaz i další faktory (průměrný příjem na jednoho obyvatele, stravovací návyky, životní úroveň v daném státu). Země byly na základě statistik WHO rozděleny do čtyř kategorií od úplné monogamie, po úplnou polygamii.

 

Výsledky ukázaly, že průměrná délka života polygamních mužů převyšuje délku života mužů monogamních o 12 %. Znamená to tedy, že zatímco muži s jednou partnerkou se dožívají průměrně 80 let, muži uznávající mnohoženství dosáhnou i na devadesátku.

 

Tento fakt si někteří vysvětlují tak, že organismus muže, který přivedl na svět více potomků s několika ženami, jednoduše vycítí, že potřebuje více času na péči o rodinu.

 

Doufejme, že vědci brzy přijdou s podobně příznivými výzkumy i pro ženy.

Reklama