Z polic létají talíře, zabouchávají se dveře, chvěje se nábytek, odsunují se židle. Vyděšená rodina se obrací na psychologa, nebo rovnou na kněze. V postižené rodině se vždy vyskytuje dopívající dítě.

Poltergeist je slovo pocházející z němčiny a znamená „hlučný duch".

Duchové jsou jedním z nejstarších, nejznámějších a také nejprovařenějších jevů. Od vrzání skříní, přes hluk a nečekané pády věcí. Je to snad nejčastější paranormální jev vůbec a vyskytuje se i tam, kde by to člověk málo čekal. Jeho aktéři se rekrutují z řad lidí, kteří vůbec v takové věci nevěří a zpravidla na ně nemají ani čas. Ráno běží do práce a vracejí se navečer. Jejich ratolest, obvykle mezi 10 a 14 roky, je často doma sama a většinou si stěžuje na nedostatek zájmu, či má jiné psychické trable.

Poltergeist je nejpilnější „duch“
Obrovské množství hlášených případů, často doložených obrazovým materiálem, láká i zájem vědců z různých oborů. Do dnešního dne bylo podle statistiky, kterou si vedou organizace, sdružující evropské odborníky na výskyt nadpřirozených jevů, zaznamenáno a zkoumáno 920 evidentních případů výskytu poltergeista.

Že by naše ratolesti?
Prozatím se tato možnost jeví jako nejpravděpodobnější. Vždyť v devadesáti procentech zkoumaných případů byl „viníkem“ právě nedospělý jedinec, který v té době prožíval nějakou těžkou životní situaci. Dětská psýcha je totiž velice silný akumulátor energie. Pohyby nábytku, levitace předmětů apod. jsou  typické projevy psychokinetiky a tato síla se může nevědomě uvolňovat v obdobích stresu, nejistoty, strachu nebo zlosti.

Chtějí na sebe upozornit podvodem, nebo vnitřní sílou?
Řada lidí, která se s poltergeistem setkala a jeho řáděním očividně psychicky strádala, o zájem médií nebo jiných „čumilů“ vůbec nestála. Strčit všechny případy do jednoho podvodnického pytle by asi nebylo moudré. I když každý případ poltergeista je v jednotlivostech jiný, základní znaky zůstávají stejné. Mnoho věcí lze logicky vysvětlit. Talířem hodíte ve zlomku vteřiny, ale prádelník…?

Zkuste jen tak metat nádobí ze zavřené vitríny, nebo pohybovat stolem a židlemi po podlaze současně. Dítě není jen tak někdo a jeho slabost je podle všeho pouze fyzická. Leckdy je tento extrémní způsob jedinou, byť nevědomou možností, jak na svůj problém upozornit. Ve většině případů výskytu toho jevu se situace uklidnila odstraněním příčiny dětského nervového vypětí nebo nespokojenosti, případně odezněla s věkem.

Může být nebezpečný?
Jsou známé případy, kdy se útoky poltergeista zaměřili i na členy domácnosti, nebo se nedospělému členu rodiny začaly objevovat na těle krvavé šrámy, které zpravidla vznikaly v momentě, kdy byl „v akci“. Vědomé sebepoškození dítěte bylo prokázáno jen v některých případech. Ostatní nebyly spolehlivě vysvětleny. Nejčastěji se ale poltergeist zaměřuje pouze na předměty.

Prostě jsou
Spolehlivě nebyl fenomén poltergeista moderní vědou doposud vysvětlen, ovšem nebyl ani vyvrácen. Možná nezbývá než se srovnat s tím, že na světě je ještě hodně věcí, na které je náš i odborný rozum krátký.

A je to asi dobře, protože až pochopíme všechno do detailu, až nás už nebude mít co překvapit, až nebude nad čím hloubat a nad čím žasnout – dosáhneme zřejmě jakési vnitřní dokonalosti, ale patrně se budeme nebetyčně nudit.

Reklama