Na téma rakoviny prsu v Česku, její prevence, o příčinách vzniku a vlivu jídelníčku jsme hovořili s Janou Votrubovou, primářkou radiodiagnostického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze.

Kolik českých žen zanedbává vyšetření prsů?
Na preventivní vyšetření rakoviny prsu chodí v České republice průměrně polovina žen z těch, které by měly v rámci screeningového programu vyšetření absolvovat. Program zahrnuje ženy ve věku od 45 let výše, kterým pojišťovna hradí jedno mamografické vyšetření za dva roky. Některé pojišťovny hradí vyšetření už od 40 let věku. Nechat si zkontrolovat prsa by měly všechny ženy v tomto věku, i když nemají žádné obtíže. Je velmi důležité, aby nepodceňovaly prevenci. Ovšem ženy, které si nahmatají bulku, mají výtok z bradavky, něco je bolí, nebo jim nateče jedno prso, ty by měly jít na vyšetření ihned. Bez ohledu na věk.

breast

Polovina žen, to je poměrně málo… Proč některé ženy na vyšetření nechodí?
Naše letitá zkušenost je taková, že spoustu žen odradí od návštěvy lékaře strach, nebo pracovní či rodinné povinnosti. Ženy se často natolik obávají, že by lékař mohl něco najít, že k němu, paradoxně, raději nejdou. Nevím, do jaké míry je to způsobeno nedostatečnou edukací, nebo nakolik je strach silnější. Další z příčin zanedbávání prevence může být i v dnešní době vzdálenost od nejbližšího mamografu. Je rozdíl, jestli má jít na vyšetření paní ze sídliště v Krči jen přes ulici, nebo jestli jede z horské zapadlé oblasti do většího města. To může být i sto kilometrů dlouhá cesta. A tak ženy vyšetření odkládají. A čas běží…

Působí na své maminky, co se chození na preventivní vyšetření týče, jejich děti?
Jednoznačně ano. Opakovaně se setkáváme s tím, že maminky přivážejí na vyšetření jejich děti, které tu studují nebo pracují. Ti mladší v rámci prevence určitě kladně působí na starší generaci.

A co mladší ženy bez obtíží a vyšetření prsů?
Ty k nám také chodí. Je pro ně ovšem vhodnější sonografické vyšetření, nebo také vyšetření magnetickou rezonancí, které je bez radiační zátěže. Vyšetření jim ale, v případě, že nemají žádné obtíže, hmatnou bulku či zvýšené riziko, nehradí pojišťovna. Pokud je žena bez obtíží, měla by v každém případě provádět pravidelné samovyšetření prsů. To je velmi důležité!

Je pro laika těžké poznat pohmatem případnou bulku?
Není, mnoho žen přichází právě díky tomu, že si ji nahmataly. Záleží to samozřejmě i na druhu prsní žlázy. Mladé ženy ji mají ještě bohatou, takže mohou mít pocit určitě hrudkovitosti, bouliček, které jsou naprosto v pořádku. Ale při pravidelném prohmatávání už vědí, co v prsou před měsícem bylo a co ne. Starší ženy už mají žlázu většinou v involuci, takže když bulku nahmatají, bývá zřetelná.

Je dostatečné chodit na preventivní prohlídky jednou za dva roky?
Ano, toto období je stanoveno na základě velkých multicentrických studií a je doporučeno Světovou zdravotnickou organizací. Samozřejmě ale existují i takzvané intervalové karcinomy, to znamená, že u malého procenta žen se může i v průběhu dvou let mezi jednotlivými vyšetřeními malý nádor objevit. Ale je to zcela výjimečné. Díky pravidelným vyšetřením nacházíme ložiska v raném stadiu. Tím pádem jsou léčitelná téměř ve sto procentech. V tom právě spočívá princip screeningu, najít nádor ještě v době, kdy není rozsáhlý, a to se nám daří.

Proč vlastně nádor vznikne?
To bychom také rádi věděli… Týmy vědců se snaží objevit podstatu vzniku rakovinného bujení již dlouho. U rakoviny prsu je prokázán vliv věku a genetických faktorů. Ale ani ostatní faktory zatím nejsou vyloučeny. Zůstávají neprobádané a jsou nám záhadou. Není to jako u karcinomu plic, kdy je jasné, že zde hraje prokazatelně negativní roli kouření. Výsledky některých studií prokazují, že u kojících žen je výskyt rakoviny prsu o něco nižší, ale jiné studie tuto závislost zase popírají…

Doktorka

Takže ani správný jídelníček není všemocný?
Zvažována byla určitá závislost vzniku karcinomu prsu na nadváze, prokazatelné výsledky ale nejsou k dispozici. Strava, která by snížila riziko výskytu karcinomu prsu, neexistuje. Pacientky, které onemocní, se nás také často ptají, jak upravit jídelníček. Jediné, co jim můžeme poradit, je, aby zachovávaly zdravý životní styl, to je důležité vždy. A při chemoterapii pak aby jedly cokoli, co mohou. Pokud jíst nemohou, tak je důležité alespoň pít. A zase to, co jim chutná. Nevyvarovávat se ničeho. Protože ve fázi léčby je příjem tekutin, vitaminů a minerálů absolutně důležitý. Naštěstí už ale existují různé přípravky, které u pacientek snižují při chemoterapii pocity na zvracení. A právě díky tomu se nám celkem daří udržet léčené ženy na stejné váze, aniž by hubly.

Program mamografického screeningu

Existuje v České republice od roku 2002. Screeningem karcinomu prsu se rozumí organizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný záchyt zhoubných nádorů prsu prováděním screeningového mamografického vyšetření a doplňujících diagnostických metod u populace žen, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti karcinomu prsu.

Reklama