Jak pomoci žákům a studentům se školní angličtinou

I když v jiných školních předmětech nemají s prospěchem problémy, některé děti přinášejí domů na vysvědčení špatnou známku z anglického jazyka. Je přitom nesporné, že hodiny angličtiny patří vzhledem k dalšímu studiu i kariéře k nejdůležitějším.

obrazek.png

Mnoho rodičů tak při pohledu na vysvědčení svých potomků zapřemýšlí, jak jim s výukou angličtiny pomoci. Zvláště když se na většině škol stále nedaří hodiny anglického jazyka utvářet tak, aby děti výuka bavila a byla efektivní.

U angličtiny přitom platí, že prohloubení znalostí mimo běžnou výuku nabízí velké množství jazykových škol. To představuje rozdíl oproti situaci, kdy dítě bojuje ve škole s matematikou nebo chemií. Rodiče pro své děti naleznou školu angličtiny v téměř každém koutě České republiky. A nemusí se přitom bát velké časové náročnosti. „Děti k nám dochází na hodinu angličtiny jednou týdně. V ostatních dnech poslouchají doma naše nahrávky prostřednictvím speciální aplikace ze svých telefonů, tabletů či počítačů. Tímto simulujeme anglické prostředí přímo u nich doma,“ vysvětluje Lucie Bechná z jazykové školy Helen Doron English. Každodenní kontakt s cizím jazykem je v tomto případě veledůležitou součástí učení. Bez něj by děti nedosahovaly tak rychlých pokroků, nezlepšily by si mnohdy složitou anglickou výslovnost ani si tak snadno neosvojily obvykle velmi neoblíbenou gramatiku.

5e2ac41fd391eobrazek.png

Že se rodičům a jejich dětem vyplatí, když vsadí právě na tuto jazykovou školu, dokazují známky na vysvědčení i další úspěchy. „Naši studenti mívají ve škole nadprůměrné výsledky. Často své školy reprezentují na olympiádách i jiných jazykových soutěžích,“ uvádí Lucie Bechná.

Studenti a žáci jazykové školy Helen Doron English se mohou v rámci výuky zúčastnit zkoušek Cambridge, které platí za nejprestižnější nezávislé odborné posouzení znalostí angličtiny. A i v těchto testech obvykle dosahují vynikajících výsledků – u ústních zkoušek dopadají o téměř 20 procent lépe, než představuje celosvětový průměr testovaných dětí.

V čem se pak největší mírou liší školní výuka angličtiny od výuky v kurzech Helen Doron English? „Záleží nám na tom, abychom vytvářeli pouze a jen kladný vztah k anglickému jazyku. Na našich kurzech děti neslyší kárání za chyby. Učitelé na ně samozřejmě upozorní, nevnímají je ale negativně. U nás je výuka angličtiny pro malé děti i pro starší studenty zábava spojená s pochvalou a s dalšími pozitivními emocemi,“ popisuje Lucie Bechná.

5e2ac42b48ef0obrazek.png

Další výhoda jazykových škol spočívá v menším počtu žáků ve skupinách. Výuková centra Helen Doron English pracují se skupinkami 4 až 8 dětí. Lektoři navíc s dětmi mluví výhradně anglicky a výuka probíhá formou her, zábavy a soutěží. Pracovat s větší skupinou dětí v tomto duchu ani není možné, metodika Helen Doron si zakládá na individuálním přístupu ke každému dítěti, které se výuky účastní.

Pokud se rodiče u svých dětí rozhodnou pro výuku angličtiny v jazykové škole, do výukových center Helen Doron English je mohou přihlásit kdykoliv během roku. Anebo nejdříve společně navštíví ukázkovou hodinu zdarma.

5e2ac436da22eobrazek.png

Více na HELENDORON.CZ
5e2ac465d4259obrazek.png

Reklama