Pražský BabyBox před časem zažil „nával“. Během 14 dnů v něm bylyy postupně nalezeny 3 děti.

Jen pro zopakování – Babybox je zařízení, kam může matka anonymně uložit své dítě s plným vědomím toho, že dítě bude předáno do náhradní péče, i když současný český právní řád přímou adopci nepodporuje
a dítě by mělo po dobu 6 týdnů být v kojeneckém ústavu.

Nyní však rozčeřilo hladinu okolo „BabyBoxů“ prohlášení Aleny Plškové z policejního prezidia. Ta v rozhovoru pro Českou televizi uvedla, že policie bude po matkách odložených dětí pátrat. Důvodem je snaha policie zjistit zdravotní stav matky. „Mohou tam být děti, které mají rodiče třeba drogově závislé nebo závislé na alkoholu. Ty děti se rodí se syndromem vlastní závislosti," přímo uvedla o dětech z BabyBoxů.

Překvapuje mne snaha paní Plškové a České policie pátrat po matkách dětí, které byly sice odloženy, ale jejich stav svědčil o pečlivosti, které jim jejich matky věnovaly, než je vložily do BabyBoxu. Ženy, které se ocitly v těžké sociální nebo životní situaci, kdy se o dítě nemohly postarat, tak jak chtěly, měly jistotu toho, že o jejich dítě bude postaráno a ony zůstanou v naprosté anonymitě, jejich totožnost nebude známa. Nyní chce Česká policie znát jejich zdravotní stav. A když chce znát zdravotní stav, musí zjistit i totožnost matky. Takže se opět můžeme dočkat mrtvých dětí nalezených v igelitových taškách.
Takto taky může skončit „nechtěné“ dítě, protože se jeho matka bojí prozrazení.


Na prohlášení Aleny Plškové reagovala předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková podáním trestního oznámení. Jeho zdůvodnění uvádím ve zkrácené podobě:
“Domnívám se, že úkolem Policie ČR je pátrat po pachatelích trestných činů a po pohřešovaných osobách, nikoli po nešťastných matkách, které namísto do popelnice odloží dítě bezpečně do BabyBoxu. To navíc za situace, kdy stále slyšíme o nedostatku policistů, a z toho důvodu o průtazích při řešení trestných činů. Toto prohlášení může vést k tomu, že matky se budou cítit při použití BabyBoxu ohroženy prozrazením své totožnosti, a některé se pak budou snažit zbavit se dítěte tak, aby nedošlo k jejich vypátrání, např. pohozením dítěte daleko od svého bydliště, na skládce, v popelnici, v lese a dalších místech, kde se mrtvolky novorozenců nacházejí.

 

…Bylo by… namístě, aby policie sjednotila názor na svůj postup při nalezení anonymního novorozence, a to tak, aby nedošlo ke zbytečnému ohrožení nebo dokonce zmaření životů těch dětí, jejichž matky chtějí zůstat v anonymitě a anonymního porodu v porodnici nemohou využít (vdané ženy nebo ženy bez trvalého bydliště na území ČR).

 

Současně podávám stížnost na paní Plškovou i z toho důvodu, že soustavně a dlouhodobě veřejně prohlašuje, že Fond ohrožených dětí obchoduje s dětmi. … naprosto nepodložená tvrzení naplňují skutkovou podstatu trestného činu pomluvy, a proto na jmenovanou podávám trestní oznámení, příp. alespoň žádám o veřejnou omluvu a její kázeňské potrestání. ...policie má dostatek prostředků, jak by mohla odhalit, že konkrétní subjekt se dopouští tak závažné trestné činnosti, včetně nasazení agenta. Pokusila se o to někdy paní policejní radová a s jakým výsledkem? Předpokládám, že ani policejní rada nesmí nikoho veřejně ostouzet a křivě obviňovat z trestné činnosti…“


Vážená paní Vodičková, nezbývá mi než souhlasit s vámi. Paní Plšková chce mít asi vše zdokumentované
a anonymní matky se jí do lejster nehodí. Pro ni je asi lepší počítat mrtvé děti v igelitových taškách. A přemýšlet nad tím, kolik vám ty „vaše“ zachráněné děti nesou…


 

Použitý zdroj: www.fod.cz

 
Reklama