Není tomu ani tak dávno, kdy bylo takzvané nebezpečné pronásledování, bohužel, velmi obtížné zákonem postihovat. Ovšem od 1. ledna roku 2010 byl stalking (nebezpečné pronásledování) uznáno jako trestný čin a byl mu přidělen v trestním řádu paragraf 354.

Co nebezpečné pronásledování vlastně znamená? Trestního zákoník a zákon č. 40/2009 Sb. říká, že se jedná o úmyslné a systematické porušování osobní svobody jiného. Cílem je navázání a udržování kontaktu s pronásledovanou osobou i přes její zjevný nesouhlas, které se projevuje sledováním, vyhledáváním osobní blízkosti, kontaktování prostřednictvím elektronické pošty, mobilu, omezováním v obvyklém způsobu života, zneužitím osobních údajů, vynucováním si pozornosti. Mnoho takových pachatelů se mylně domnívá, že toto jednání může být klasifikováno jako stalking pouze v případě, že se odehrává na bázi osobních setkávání, ale to je omyl. I soustavné obtěžování pomocí elektronické nebo jakékoliv písemné či telefonní komunikace, které omezuje oběť na osobní svobodě, spadá pod tento paragraf.

st.jpg
Foto: Shutterstock

Čtěte také: Fanynka mého přítele nám ničí život. Všude nás pronásleduje a obtěžuje i naši rodinu

Neexistuje nic jako typická oběť stalkingu, může se jí stát naprosto kdokoliv. Podle průzkumu neziskové organizace Bílý kruh bezpečí se s nějakou formou pronásledování setkala každá dvanáctá žena a přibližně každý čtyřicátý pátý muž. Pokud se s podobně nepříjemnou situací potýkáte, jako první je třeba mít na paměti, že se v žádném případě nejedná o vaše pochybení a že jakkoliv se situace jeví bezvýchodná, má vždy nějaké řešení.

Jaké podoby může mít nebezpečné pronásledování?

Neustálé pokusy o kontakt s vámi – Dotyčný se vždy jakoby náhodou objevuje na místech, kde jste vy. Píše vám zprávy, telefonuje, kontaktuje členy vaší rodiny či přátelé, posílá nevyžádané dárky.

Výhružky, přímé i nepřímé – Zde je dobré si uvědomit, že nezáleží na tom, jakou formou vám daný člověk vyhrožuje. Ať už se jedná o slovní výhružky, telefonáty či například dopisy, dopouští se dalšího trestného činu vyhrožování podle § 353 podle Trestního zákoníku zákon č. 40/2009 Sb. Nepřímým vyhrožováním se pak myslí demonstrování moci či převahy za účelem zastrašování.

Potřeba fyzické blízkosti – Stalker se stále vyskytuje ve vaší bezprostřední blízkosti, ačkoliv k tomu neexistuje žádný důvod.

Ničení majetku oběti – Pachatel se dopouští například poškozování vašeho vozidla či domu.

Zneužívání osobních údajů – Spadá sem zveřejňování telefonního kontaktu a adresy oběti, podávání fiktivních inzerátů nebo nabídek placeného sexu apod.

Jak se můžete bránit?
Policie České republiky na svých oficiálních stránkách upozorňuje, že nebezpečné pronásledování není vhodné podceňovat, neboť stalking v krajním případě může končit vraždou či psychickou újmou oběti. Co tedy v takovém případě dělat?

 • Jednoznačně a razantně dejte pachateli na vědomí, že o kontakt s ním nemáte zájem.
 • Na kontakt přes telefon či sociální sítě nereagujte. Neodpovídejte na vzkazy, nezdvihejte telefon, vyvarujte se osobnímu kontaktu, a to i případě, že máte v plánu si to s dotyčným vyříkat takříkajíc „po dobrém“. Kontakt si stalker může mylně vykládat jako zájem.
 • Nechoďte na místa, kde se daná osoba běžně vyskytuje. I za cenu změny svých návyků.
 • Veškerou konverzaci uchovávejte a pokuste se nashromáždit co nejvíce důkazů – výpisy z telefonů, screenshoty konverzací, svědectví dalších osob. Pokuste se projevy pronásledování zdokumentovat.
 • Informujte kohokoliv ze svých blízkých, že se potýkáte s tímto problémem a sdělte dotyčnému totožnost pachatele. Mimo domov se pak vždy pohybujte v doprovodu.
 • Nebojte se nosit u sebe legální prostředky sebeobrany, jako je alarm nebo pepřový sprej.
 • Dejte dobrý pozor, aby nebyla nikde zveřejněna vaše adresa nebo telefonní číslo.
 • Kontaktujte příslušné instituce (například Bílý kruh bezpečí), které pomáhají obětem trestných činů, případně Policii České republiky. Nemějte strach promluvit o svých obavách a nepříjemných pocitech.

Jak reagovat na obtěžující telefonáty?

 • Pamatujte, že stalkerovi jde často o to, vyvolat ve vás bouřlivé reakce a o to, aby vás vyprovokoval. Pokuste se zůstat v klidu a omezit reakce na minimum.
 • Když zjistíte, že vám volá opět (například z jiného čísla) někdo, kdo vás chce obtěžovat, ihned zavěste.
 • Nechte si namluvit záznamník mužským hlasem.
 • Pokud uslyšíte ve sluchátku známý ale nevítaní hlas, zapískejte do vší silou z píšťalky či použijte alarm. Pokud není dotyčný masochista, máte šanci ho odradit.
 • V případě, že se telefonáty stupňují, obstarejte si výpis a neváhejte kontaktovat Policii České republiky.

Čtěte také: 

Zdroje: Policie ČR, Web Bílý kruh bezpečí, Trestní zákoník ČR, Trestní řízení, Linka bezpečí

Reklama