Když jsem kdysi viděla reprodukci Klimtova Polibku, zaujal mě na první pohled. A tak jsem ho chtěla vidět „naživo“ a vůbec jsem se začala trochu víc o tohoto známého vídeňského malíře zajímat. A protože právě končící rok 2012 byl rokem Gustava Klimta, dovolte, abychom si některé zajímavosti z jeho života i díla připomněli.

Gustav Klimt se narodil před 150 lety na předměstí Vídně jako druhorozený ze sedmi dětí. Otec – zlatník a rytec českého původu – pocházel ze skromných poměrů malé vesničky u Litoměřic. Díky němu zdědil Gustav zálibu v řemesle a okázalých materiálech, zatímco po matce, která se v mládí neúspěšně pokoušela o kariéru operní zpěvačky, si zamiloval svět hudby a divadla. Oba Klimtovi bratři Ernst i Georg byli taktéž nadaní umělci, i když nedosáhli Gustavova věhlasu. Georg, sochař a cizelér, vytvořil pro bratrovy obrazy několik přepychových rámů, Ernst, rovněž malíř, se stal i jeho společníkem.

Díky nadání i stipendiu mohl Gustav začít ve 14 letech studovat Uměleckoprůmyslovou školu, kam ho za rok následoval i Ernst. Už za studií si oba začali přivydělávat spoluprací s proslulými architekty. A v následujících letech, kdy založili oba bratři se spolužákem Franzem Matschem spolek Künstlerkompanie, se zakázky jen hrnuly. Pro duo Fellner a Helmer, architekty mnoha divadel v rakouském mocnářství, vyzdobili mnohé divadelní budovy, například ve Vídni, Grazu, Budapešti, ale i v Karlových Varech a Liberci. 

Mezi stěžejní práce tohoto období můžeme také zařadit např. zakázku na výzdobu hlavního schodiště právě budovaného Umělecko-průmyslového muzea a stropní výmalby foyeru a hlavního schodiště Burgtheatru, realizovaného podle plánu dalšího věhlasného architekta Gottfrieda Sempera.

Ale v podstatě v této době se výrazně všichni tři podíleli na dekorativní výzdobě velkého množství staveb budovaných na právě vznikající Ringstrasse ve Vídni. Byla to pro ně taková škola života. A to jim bylo teprve lehce přes dvacet let! Klimt - Polibek

Po smrti otce i bratra Ernsta (oba v roce 1892) se Klimt na čas „odmlčel“. Zároveň dochází u něj ke zformování nového stylu. Opouští dosavadní klasicistní ovlivněný jeho učiteli, zejména Hansem Makartem. Začíná inklinovat k symbolismu a velmi brzy zakládá spolu Josephem Maria Olbrichem, rodákem z Opavy, a Josephem Hoffmannem, rodákem z Brtnice, tzv. Spolek rakouských výtvarných umělců, známější pod názvem Secese.  V tomto „zlatém období“ vzniká jeho nejzajímavější tvorba – portréty mnoha krásných žen a zejména obraz Polibek, jeden z nejslavnějších, nejznámějších a nejčastěji reprodukovaných Klimtových obrazů zobrazující milenecký pár zalitý září zlata.

Největší pozornost ve své tvorbě tedy věnoval ženám, které pro něj představovaly symbol nádhery, smyslnosti a lásky. Traduje se, že v jeho ateliéru se nacházely minimálně vždy dvě modelky. S mnoha z nich udržoval intimní poměr, ostatně zplodil několik nemanželských dětí (počet koliduje - čím víc o Klimtovi čtu, tím víc v tom nemám jasno).  K žádné z nich se však trvale nepřipoutal, nikdy se neoženil, bydlel s matkou a sestrou. Jednou z milenek byla i mladinká Alma Schindlerová (budoucí paní Mahlerová). Byla to v životě obou umělců jen malá epizodka, zatímco později se Alma stala „inspirací“ mnoha vídeňských intelektuálů a umělců čtyř různých oborů, od malířství a hudby, až po architekturu a literaturu. A ne ledajakých …

Z trvalejších ještě připomeňme dlouholetý vztah s majitelkou módního salónu Emilií Flögeovou, sestrou vdovy po Klimtovu bratru Ernstovi. Nejspíš platonický. Na veřejnosti se spolu objevovali často, ale ani historikové nemají v jejich vztahu jasno. Oni dva tvrdili, že prý jsou jen přátelé.

Gustav Klimt zemřel nečekaně v roce 1918 na mozkovou příhodu a následné komplikace v podobě zápalu plic.

To bylo jen pár momentů z jinak rušného Klimtova života.

Rozsáhlé Klimtovo dílo bylo v právě končícím roce jeho obdivovatelům představeno zejména ve Vídni v několika tematických výstavách, z nichž většinou souběžně probíhaly dvě až tři.

Už první výstava  Gustav Klimt / Joseph Hoffmann, průkopníci moderny v Dolním Belvederu osvětlila spolupráci Gustava Klimta s architektem a spoluzakladatelem uměleckořemeslných dílen Wiener Werkstätte Josephem Hoffmannem, umělcem českého původu, u nás však nedoceněným. Zde byl k vidění i proslulý Polibek. Oba umělci spolupracovali na úžasné secesní  budově paláce Stoclet v Bruselu (bohužel veřejnosti nepřístupné). Vy, co jste ještě Polibek neviděli naživo, můžete to při nejbližší návštěvě Vídně napravit. Trvale je totiž k vidění v Horním Belvederu.

Nejznámějším výsledkem spolupráce Klimta a Olbricha je bezesporu pavilón Secese, budova konzervativními Vídeňany kdysi posměšně nazývaná „hlávka zelí“. Je dílem Olbricha, největším tahákem uvnitř je tzv. Beethovenův vlys, jakési umělecké vyjádření  Klimtova obdivu  k Beethovenově  Deváté symfonii namalované na třech stěnách hlavního výstavního sálu. Určitě stojí za zhlédnutí!

Budova Secese ve Vídni

Budova Secese ve VídniDetail

Opravdu unikátní byla výstava Gustav Klimt v Uměleckohistorickém muzeu.

Kromě třinácti obrazů si bylo možné prohlédnout do detailů i Klimtovu výzdobu schodiště „z očí do očí“ díky speciálně vytvořeným rampám. Ty tam nakonec pro velký zájem zůstaly po celý Klimtův rok a výzdobu ve výšce 13 metrů je tak možné zhlédnout vskutku zblízka až do 6. ledna 2013.

Uměleckohistorické muzeum

Burgtheater

Pokud byste chtěli obdivovat výzdobu schodiště v Burgtheatru, dílo bratří Klimtů a Franze Matsche, máte možnost i v následujícím roce.  Jen nezapomeňte, že komentované prohlídky se konají každou  sobotu odpoledne (cena: 5,5/4,5 eur). Tento zážitek také stojí skutečně zato!

V rámci přispění ke Klimtovu roku byla uspořádána speciální výstava jeho skic k nástropním malbám v divadle.Burgtheater

Nuda VeritasNa svých malbách rovněž často vyobrazoval jak svého bratra, tak sebe. Není tajemstvím ani to, že k mnoha postavám stály modelem jeho sestry.

Výstava s názvem Gustav Klimt osobně v Leopoldově muzeu v MuseumsQaurtier mapovala jeho vztah k múze či přítelkyni Emilii Flögelové. K vidění bylo asi 400 dopisů a pohlednic, které jí věnoval.

Další výstava v rámci Klimtova roku byla uspořádána ve vídeňském Divadelním muzeu. Zde bylo v impozantním sále k vidění jedno z jeho nejkrásnějších děl – Nuda veritas.  

 

 

Za Klimtem jste ale nemuseli až do Vídně.

Rakouské kulturní středisko v Praze např. pořádalo v letošním roce Výstavu Gustav Klimt, průkopník moderny….

K dílům z Klimtova nejkrásnějšího období se řadí i obraz Panny. Tento obraz je v majetku Národní galerie Praha, a je tedy trvale k vidění ve Veletržním paláci.

Gustav Klimt měl k naší zemi i jiné vazby. Často jezdil k rodině Primavesi do Olomouce. Stal se jejím rodinným přítelem a portrétistou.

Vila Primavesi měla pohnutý osud. Dnes je krásně opravená a je v ní příjemná restaurace a kavárna, která je zapsána v Maurerově průvodci Grand Restaurant. Je stylově doplněna  Klimtovými reprodukcemi zejména ze sbírky obrazů, které vlastnili Primavesiovi.  

 

Vila Primavesi

Interiér kavárny Vila Primavesi

A na závěr jsem si nechala další unikát. Jak je již výše zmíněno, trio Klimt + Klimt + Matsch se podíleli v mladém věku na výzdobě karlovarského a libereckého divadla.

Liberci se letos rozhodli, že v rámci Klimtova roku uspořádají od června do září jednou týdne vždy ve čtvrtek kombinovanou komentovanou prohlídku radnice a Divadla F. X. Šaldy. K vidění byla samozřejmě Klimtova opona. Bohužel se akce nesetkala s ohlasem, jaký se očekával. Možná propagace nebyla dostatečná.

My jsme se v létě do Liberce vypravili a byli jsme ten den jediní zájemci. Ale zážitek to byl ohromný! Jinak opona bývá spuštěna opravdu jen při slavnostních příležitostech, přece jen je jí více než 100 let!

Podle nejnovější informace se připravují velké oslavy 130. výročí otevření historické  budovy  na podzim roku 2013.  Projekt se bude skládat ze tří částí, tří jedinečných představení, které  připraví soubory divadla – opera, činohra i balet. A právě baletní soubor připravuje původní představení s názvem Gustav Klimt, jehož premiéra je plánována na 27. 9. 2013.

Při této příležitosti bude zcela jistě spuštěna i Klimtova opona

DFXS Liberec

Opona Divadla F. X. Šaldy v Liberci

Reklama