Období od května do začátku července je čas, kdy srny svá mláďata tzv. kladou především do vysoké trávy na lukách, které se však v tomto období sekají k přípravě senáže. Srnče se instinktivně přikrčí k zemi – neutíká. Sekačky srnčata zpravidla zmrzačí a ta poté umírají až několik hodin, než vykrvácí. Je čas to zastavit!

Na www.stopsecenisrncat.cz naleznete vše potřebné k tomu, abyste si o tomto zcela zbytečném problému, kdy o život přichází spousty zvířat, zjistila mnohem více. Můžete zde najít i petici, která má pomoci změnit situaci na lukách.

stop sečení srnčat
Foto: Shutterstock.com

Dle hrubého odhadu jen v ČR zemře ročně následkem sečení na 60 000 SRNČAT!
Reklama