Pátrání po příčinách neplodnosti se někdy podobá napínavé detektivce. Je příčina na straně ženy nebo muže? Nebo snad je to záležitost oboustranná? Jakmile po jednom roce pravidelného pohlavního styku nedojde k otěhotnění, partneři právem znejistí a začínají právem pátrat po příčinách. V minulých dobách padaly mylné dotazy na čí straně je „vina“. Neplodnost však nebývá nikým zaviněna. Je to vlastně nemoc. A jako každá nemoc může mít příčiny tělesné nebo duševní. Záludnost neplodnosti spočívá hlavně v časté kombinaci obou těchto příčin.

Málokdo neslyšel o případech překvapivého těhotenství po adopci cizího dítěte. Nekonečná řada vyšetření a zkoumání, ale i léků a neúspěšných operací vedla jenom k pokrčení ramen a kapitulaci slavných lékařských kapacit.  A najednou když odpadly ty každoměsíční obavy a když každá znovu přicházející menstruace představovala učiněnou katastrofu a zklamání, přichází nečekané těhotenství jako blesk z čistého nebe, jako ryzí neočekávaný zázrak.

plodnost

Teprve nedávno se začala medicína vracet k dávným, téměř již zcela zapomenutým léčebným postupům. I v době zdánlivě všemocné asistované reprodukce, oplození vajíčka „ve zkumavce“, přímé injekci spermie do vajíčka, dárcovství neoplozených i oplozených vajíček a zlepšené technologie mrazení ejakulátu, kdy se otcem dítěte může stát člověk i řadu let po své smrti, najednou přicházejí ke slovu přírodní léčivé produkty. Ony i ty báby kořenářky, které léčily srdeční choroby odvarem z náprstníku, příliš nezaostávaly za moderními postupy s klasickými digitalisovými preparáty.

Nejméně 5 – 10% případů ženské neplodnosti je způsobeno nemocí takzvaných mnohocystických vaječníků. Z neznámých příčin se začínají ve vaječnících tvořit cysty a celé toto onemocnění je navíc komplikováno nepravidelnostmi menstruačního cyklu a někdy i sklony k nadměrné obezitě celkovou nerovnováhou v hormonální oblasti. Samozřejmě existují hormonální léky, které často na toto onemocnění zaberou. Samozřejmě existuje poměrně suverénní operační postup, který onemocnění vyléčí odstraněním části vaječníků. Ale můžeme se také bohužel občas setkat s případy, kdy celá tato klasická medicína zkrachuje a neplodnost trvá.

K velkému překvapení vědců jsme se v posledních pěti letech mohli v odborném tisku setkat s několika přesvědčivými zprávami, že mnohocystické vaječníky léčí preparát zvaný inositol a jeho účinek se ještě může násobit podáním kyseliny listové. Hormonální chemické produkty tak získaly účinného pomocníka. Inositol s kyselinou listovou nepovažujeme za nějakého přímého konkurenta, ale za spolupůsobící prostředek, který dosud užívanou léčbu zesiluje a násobí.

Utváření lidského vajíčka a jeho uvolnění z vaječníku je nesmírně složitý biologický proces, který je ovládán jemnou souhrou hormonů, vitaminů a mnoha dalších činitelů. Dnes například bezpečně víme, že i stopová množství prvků, jako je např. jód a zinek přispívají ke zvýšení plodnosti. K tomu je pak nutno připočítat ještě vliv vitaminu B6 a kyseliny listové, jejichž příznivý vliv na vytváření zárodečných buněk byl opakovaně experimentálně prokázán.

Je proto nutno přivítat preparát FolGravid GravidPLAN®, v jehož složení výrobce uplatňuje právě složitou souhru všech výše uvedených faktorů a jehož užívání je vysoce prospěšné nejen ve snaze o zvýšení plodnosti, ale může působit také jako vhodný doplňkový činitel při užití všech současných moderních způsobů léčby bezdětnosti.  

Další informace najdete na http://folgravid.cz

Uzel

MUDr. Radim Uzel, CSc.

Reklama