632c38a5f016agar.jpg
Foto: Shutterstock

Blíží se podzim a s ním i období vegetačního klidu. To obvykle začíná prvním listopadem a trvá do konce března, případně do konce února. Záleží, jak rychle se příroda na jaře probudí. Právě na podzim a v zimě, kdy už stromy stáhnou mízu do kořenů a spí, je nejvhodnější doba pro jejich pokácení, je-li to nutné. Jen musíte respektovat zákon, jinak vám hrozí desetitisícové i statisícové pokuty.

Za nepovolené kácení lze v případě fyzické osoby uložit pokutu do 20 000 Kč, za nepovolené pokácení či poškození skupiny dřevin až do výše 100 000 Kč.
V případě právnické osoby lze za nepovolené pokácení či poškození dřeviny nebo skupiny dřevin uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.

Kdy můžete kácet bez povolení i bez oznámení?

Nikdo se vás na nic nebude ptát v případě, že na vlastní zahradě (případně na zastavěné ploše a nádvoří nebo ostatní ploše se způsobem využití zeleň) pokácíte ovocné stromy nebo keře. Je přitom jedno, jak jsou staré nebo velké.

Kácet na svém můžete dle libosti i neovocné stromy, ale to jen v případě, že obvod jejich kmene nedosáhne 80 centimetrů. To se měří ve výšce 130 cm od paty stromu.

Měřit musíte i v případě, že chcete zlikvidovat do sebe prorostlý keřový porost. Nemá rozlohu větší než 40 metrů čtverečních? Pak se můžete dát do díla.

Jestliže se chystáte jen prořezávat koruny, samozřejmě můžete. Jen je nutné udělat to citlivě, aby nedošlo k poškození stromu. I to by mohl být problém. „Odstranění podstatné části koruny (více jak cca 30 %), případně tzv. hlavový řez či narušení přirozeného habitu dřevin, by znamenalo jejich poškození a možné sankcionování,“ varují úředníci z městské části Prahy 6.

Kdy stačí kácení ohlásit?

Pokud jde o starý nebo poškozený strom, který má například uvolněné kořeny nebo vážně poškozený kmen, takže vás či kolemjdoucí bezprostředně ohrožuje na zdraví nebo životě, případně hrozí škoda značného rozsahu. Ten můžete pokácet kdykoli během roku. A bez povolení. Jednu povinnost ale máte, a to zpětně oznámit takzvané havarijní kácení vašemu obecnímu či městskému úřadu. Máte na to 15 dní po poražení stromu.

Bude se vám k tomu hodit fotodokumentace skutečného stavu dřeviny před pokácením. V některých případech, kdy by mohlo dojít ke sporu, si raději před pokácením zajistěte dendrologický posudek. Musí jít skutečně o bezprostřední ohrožení. Nikoli o obavy, že strom vyvrátí například případná vichřice.

Kdy budete potřebovat povolení?

Při kácení neovocných stromů s obvodem kmene nad 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. A to i v případě, že jsou suché. „Kácení suchých stromů také podléhá povolení orgánu ochrany přírody. Důvodem je to, že i zcela suchý strom může být významným biotopem pro zvláště chráněné živočichy - například netopýři, hmyz, ptáci hnízdící v dutinách,“ upozorňuje Obecní úřad Kněžmost.

Když chcete odstranit takzvané zapojené porosty, tedy dřeviny, které se dotýkají, případně prorůstají, například křoviska, jestliže rostou na ploše větší než 40 metrů čtverečních.

V případě, kdy je dřevina chráněná, ceněná pro její stáří, tvoří významný krajinný prvek nebo je v chráněné lokalitě, ale také ve stromořadí. Tím se rozumí řada minimálně deseti stromů, v níž ale mohou některé stromy i chybět.

„Povolení ke kácení lze vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu předmětné dřeviny. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se vydává formou rozhodnutí v rámci správního řízení, které je zahájeno podáním žádosti,“ shrnují úředníci z městské části Prahy 6.

Zdroj informací: Ministerstvo životního prostředí, Městský úřad Prahy 6, Obecní úřad Kněžmost

Čtěte také:

Reklama