Opožděné reakce na různé sluchové podněty, které dítě nevidí, narušený vývoj řeči a celkové zaostávání za mentálním vývojem vrstevníků, špatné školní výsledky. To všechno může naznačovat, že se sluchem vašeho dítěte nemusí být vše v pořádku. Ne vždy je to ale tak jednoznačné, že si toho rodiče nebo učitelé všimnou.
5c8b96c7ed7a9obrazek.png

Nedoslýchavost u dětí není výjimečná

O tom svědčí test, který před několika lety provedli lékaři ORL (ušní, nosní a krční) kliniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Vyšetřili sluch všem prvňáčkům v sedmnácti hradeckých školách. Děti, u nichž měli podezření na nedoslýchavost, putovali na ORL do nemocnice. Tam odborníci zjistili, že téměř 10 procent dětí trpí nedoslýchavostí, přičemž u dvou procent šlo o poruchu trvalou.

„U mnoha z nich o vadě či poruše sluchu nevěděli rodiče ani učitelé. Nevědomky prostě při komunikaci s dítětem zvýší hlas. A ve škole si dítě sedne na místo, kde lépe slyší, takže si učitelé ničeho divného nevšimnou,“ podotýká profesor Viktor Chrobok, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN a LF UK Hradec Králové a předseda České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

Problémy se sluchem nepozná ani pediatr

Vadu sluchu však nerozpoznali ani pediatři při prohlídce dítěte v pěti letech. „To neznamená, že by něco dělali špatně, jen vyšetření sluchu šepotem prostě nemusí zachytit všechny potíže. Zažil jsem děti, které šepot slyšely normálně, odborné audiometrické vyšetření u nich ale odhalilo nedoslýchavost. Záleží také na tom, jak dítě spolupracuje, zda se snaží, nebo prohlídku víceméně ignoruje. Při audiometrickém vyšetření na ORL se jedná o pečlivější a dokonalejší vyšetření, než je šepot,“ upozorňuje profesor Chrobok.

Čím dříve je porucha sluchu odhalena, tím dříve se dítěti dostane adekvátní péče a zmenšují se možné škody. Velká část vad sluchu není vrozených, ale vzniká později. Nejčastější je nedoslýchavost způsobená zvětšenou nosní mandlí, která tlačí na sluchovou trubici a vytváří ve středním uchu výpotek. Tento problém je příčinou 90 procent vad sluchu objevených u dětí, přitom ho lze jednoduše vyřešit odstraněním mandle a odsátím výpotku.

Screening sluchu pro pětileté děti

5c8b973c94b70obrazek.pngA právě z toho důvodu zařadilo Ministerstvo zdravotnictví mezi preventivní vyšetření dětí také screening sluchu. Zdravotní pojišťovny tak od letošního roku hradí odborné vyšetření sluchu ušního lékaře (otorinolaryngologa) u pětiletých dětí. Poslat by je k němu měl pediatr při preventivní prohlídce dítěte v pěti letech. Na bezplatnou prohlídku však může předškoláka objednat i jeho rodič.

„Screening sluchu prováděný neonatology a otorinolaryngology se dosud dělal a dělá u novorozenců. Těžkou sluchovou vadu přitom má podle statistik jedno až dvě z tisíce narozených dětí, tedy sto až dvě stě dětí ročně v České republice. Středně těžkou vadu odhalí lékaři u 600 až 1200 dětí za rok,“ říká Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči.  

Jak vyšetření probíhá?

Screening sluchu provádí ORL lékař nebo foniatr a zabere zhruba 15 minut. Rodičů se nejprve zeptá na osobní a rodinnou anamnézu a následně dítě vyšetření pomocí otoskokopie a tónové audiometrie. Tónová audiometrie se provádí v audiologické komoře nebo v tiché místnosti. Do sluchátek umístěných na uších dítěte pouští audiologická sestra tóny definované intenzity na frekvencích 0,5, 1, 2 a 4 kHz. Výsledek vyšetření pak ORL lékař nebo foniatr vyhodnotí a předá formou zprávy praktickému dětskému lékaři. Zároveň zapíše výsledek tónové audiometrie do Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte na stránku preventivní prohlídky v 5 letech dítěte.

Pokud zjistí poruchu sluchu, provede ošetřující ORL lékař nebo foniatr další vyšetření k diagnostice nedoslýchavosti a naplánuje další postup.

  • Screening sluchu v 5 letech věku se neprovádí u dětí, u kterých již byla diagnostikována trvalá porucha sluchu v minulosti nebo celkový a mentální stav dítěte nedovoluje vyšetření tónovou audiometrií.

Kam se objednat?

Specialistu vám jistě doporučí váš praktický dětský lékař při takzvané pětileté prohlídce. Pokud ne, pak seznam lékařů, kteří vaše dítě vyšetří, naleznete na stránkách České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

Čtěte také:

Reklama